Menu

Dotační program Podpora odpadového hospodářství pro rok 2024

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 6. do 28. 6. 2024

Kód programu: ŽPZ/04/2024

Rada kraje na své schůzi dne 22. 4. 2024 usnesením č. 95/6913 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podání.

Prostřednictvím e‑podání lze zaslat:

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 6. 2024 (00:00 hod) do 28. 6. 2024 (23:59:59 hod).

Kontakt

Po odborné stránce v oblasti odpadového hospodářství

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory tel. 595 622 600, e‑mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2024

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.