Menu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

Nařízení poskytuje cestujícím v autobusové a autokarové dopravě v EU nová práva. Nařízení stanoví základní práva cestujících a ukládá řadu povinností podnikům provozujícím autobusovou a autokarovou dopravu a provozovatelům terminálů, pokud jde o jejich odpovědnost vůči cestujícím.

Nařízení o autobusové a autokarové dopravě stanoví práva cestujících podobná těm, která se vztahují na leteckou, železniční a lodní dopravu. Mezi tato nová práva patří např.:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.