Půjčka LIBERTY
Menu

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování nákladní a osobní dopravy (s výjimkou taxislužby) na období 2023/ 2024. Přihlášení ke zkoušce, průběh zkoušky.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako dopravní úřad podle § 34 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti na období 2023/2024.

test – ilustrační foto

Zkoušky se konají ve dnech:

Zkoušky odborné způsobilosti začínají v daných termínech vždy v 8:30 hod. v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
V průběhu zkoušky lze používat pouze svou kalkulačku.
Mobilní telefony a jiná chytrá zařízení je zakázáno v průběhu zkoušky používat.

Zkoušky se konají:

test – ilustrační foto

Zkouška se skládá ze dvou částí:

První část – písemný test z předmětů

 1. Občanské právo
 2. Obchodní právo
 3. Sociální právo
 4. Daňové právo
 5. Obchodní a finanční správa podniku
 6. Přístup na trh
 7. Technické normy a technická hlediska provozu
 8. Bezpečnost silničního provozu

Druhá část – případová studie

Aktuální testové otázky a vzory případových studií naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Na zkoušku odborné způsobilosti se přihlaste přes ePodatelnu. Přihlášení provedete přihlášením nebo registrací na ePodatelně a následným vyplněním příslušného formuláře.

E‑PODÁNÍ

Pokud nechcete využít ePodatelnu, doručte krajskému úřadu přihlášku ke zkoušce, která musí obsahovat:

 1. Jméno a příjmení žadatele
 2. Datum narození
 3. Adresu trvalého pobytu
 4. Sdělení, k jakému druhu dopravy se žadatel přihlašuje ke zkoušce (osobní nebo nákladní doprava)
 5. Ke které ze dvou částí zkoušky se hlásí, pokud nechce vykonat celou zkoušku.

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti doporučujeme podat s dostatečným předstihem. Počet míst na zkoušce je omezen počtem 12 osob. V případě, že bude termín z kapacitních důvodů již obsazen, bude uchazeči nabídnut nejbližší volný termín zkoušky.


Informace:

odbor dopravy
Ing. Alice Netopilová, tel.: 595 622 123
Ing. Ladislav Guľa, DiS. tel.: 595 622 120
p. Marie Odstrčilová, tel.: 595 622 681

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.