Menu

Dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji je zajišťována prostřednictvím železniční, příměstské autobusové a městské hromadné dopravy v rámci závazku veřejné služby objednávané krajem a obcemi.

Rozsah dopravní obslužnosti kraje stanovuje a financuje v samostatné působnosti kraj, v kompetenci obcí je dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti kraje.

Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je na území kraje vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Rozsah základní dopravní obslužnosti na období roku 2021, a další období stanovilo zastupitelstvo kraje dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2036.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.