Menu

Struktura koordinace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Turistické oblasti a destinační management

Území moravskoslezského kraje je z turistického hlediska a kulturně historické diverzity rozděleno do šesti územních celků, resp. turistických oblastí:

Podporu uvedených oblastí a realizaci marketingových aktivit v České republice a zahraničí zajišťuje MSK prostřednictvím oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu MSK a destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Záměrem všech subjektů je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace.

Hlavní internetový portál severnimorava.travel propaguje turistické atraktivity, připravované akce, produkty a subjekty cestovního ruchu.

Vysvětlení pojmů

Turistická oblast je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci subjektů z veřejné i soukromé sféry. Využívá k tomu nástrojů managementu.

Destinační management je proces řízení, jehož základ tvoří komunikace, koordinace a kooperace a to nejen v rámci společnosti, ale v rámci celého regionu. Je tedy důležité, aby se jednotlivé subjekty chovaly spíše jako spojenci a rovnocenní partneři, než jako konkurence. Jen to může zajistit vytvoření ucelené nabídky produktu cestovního ruchu. Je daleko efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska.

Turistické oblasti MSK

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.