Menu

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsensu v celé ČR (klíčoví územní partneři, řídící orgány). V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče. Pro programovací období EU 2021–2027 jsou témata následující: silnice II. tříd, zdravotnická záchranná služba, deinstitucionalizace sociálních služeb a střední školství. Tato témata budou financována prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027.

Zpracování Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje

Za tvorbu RAP odpovídá sekretariát Regionální stálé konference (RSK). V případě Moravskoslezského kraje je sekretariát RSK součástí oddělení strategického plánování, odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. RAP je transparentně projednáván v rámci pracovních skupin RSK a je konzultován s gesčními odbory krajského úřadu. RAP schvaluje RSK Moravskoslezského kraje. RAP je tvořen v souladu se strategickými cíli uvedenými ve Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019–2027 (www.hrajemskrajem.msk.cz), kterou schválilo zastupitelstvo kraje dne 12. 12. 2019.

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje pro období 2021–2027 byl schválen na 16. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje dne 30. 3. 2022 usnesením č. 16/05/2022.

Aktuální verze Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje 2021–2027

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se mapování absorpční kapacity pro účely tvorby a aktualizace Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje kontaktujte Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu MSK.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.