Menu

Manuál užívání (si) veřejného prostranství

Pustevny – Radhošť

Lokalita Pusteven a Radhoště se nachází na hranici Moravskoslezského a Zlínského kraje a dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším atraktivitám obou krajů. Z důvodu vzrůstající obliby domácího cestovního ruchu a nárůstu návštěvnosti této lokality se jeví jako nezbytné zabývat se vybranými tématy koncepčně a koordinovaně.

Dne 21. 3. 2017 proběhlo v Trojanovicích setkání zástupců obou krajů, starostů místních obcí, Správy CHKO Beskydy a podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Výsledkem tohoto setkání byla nejen jednoznačná shoda všech zúčastněných na potřebě zabývat se lokalitou hřebene Pustevny – Radhošť společně. Dalším výstupem tohoto jednání byla dohoda obou krajů na přípravě Memoranda o spolupráci (dále jen „Memorandum“), které by tuto kooperaci formalizovalo.

Memorandum o spolupráci bylo uzavřeno dne 16. 11. 2017. Na základě Memoranda v oblasti cestovního ruchu byla pořízena publikace s názvem Manuál užívání (si) veřejného prostranství a Architektonicko -urbanistická studie oblasti Pusteven. Díky této publikaci a studii se návštěvníci mohou do budoucna těšit na atraktivní prostředí v turistické oblasti Pusteven a Radhoště, které nabídne ničím nerušený odpočinek ve zdejší přírodě.

Manuál vznikl s cílem vylepšit nevyhovující infrastrukturu krajiny Pusteven a okolí a zároveň vytvořit návod na co možná nejšetrnější způsob rozvoje a vytváření veřejného prostranství v této lokalitě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.