Menu

Tisková zpráva – Zástupci vlád států EU se seznamují s Moravskoslezským krajem a jeho projekty

Na třídenní návštěvu přijeli do Moravskoslezského kraje velvyslanci 27 členských států Evropské unie. Návštěva se koná v souvislosti předsednictvím České republiky v Radě EU. Gestory akce jsou Úřad vlády ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, akci spolupořádají Svaz průmyslu a dopravy ČR, Stálé zastoupení ČR při EU a Moravskoslezský kraj. Představitelé Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I) mají v Moravskoslezském kraji bohatý program od čtvrtku 7. do soboty 9. července.

„Předsednictví v Radě EU je pro naši republiku velikou příležitostí. Budeme moci intenzivněji komunikovat naše hlavní témata, mezi které bezesporu patří transformace uhelných regionů. Pro Moravskoslezský kraj, který se aktuálně intenzivně připravuje na čerpání peněz z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, je tato okolnost skutečně velmi důležitá. O to více mě těší, že se návštěva zástupců vlád členských států nakonec koná právě u nás. Během tří dnů máme příležitost velvyslance přesvědčit o tom, že s evropskými prostředky v našem regionu nakládáme skutečně smysluplně a zodpovědně. Součástí programu je představení několika projektů, které byly z evropských fondů financovány,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že Corepeři navštíví například ostravské Dolní Vítkovice, Muzeum nákladních automobilů v Kopřivnici, zámek Bruntál nebo Integrované výjezdové centrum v Třinci.

„Zástupcům vlád členských států také představíme část strategických projektů, které v Moravskoslezském kraji připravujeme. Máme jasné vize, na které jsme pyšní, a které bychom bez přispění EU jen stěží realizovali. Věřím, že si naši hosté do Bruselu odvezou jen ty nejlepší dojmy a ocení práci, čas a úsilí, kterou jsme doposud na jejich přípravu vynaložili. Pevně věřím, že je přesvědčíme o důležitosti strategických projektů pro úspěšnou transformaci kraje. Jedním z hlavních úkolů Coreperů je totiž posuzovat všechna témata, která mají být evropskou Radou projednávána včetně těch transformačních,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Jednou z výrazných zastávek celé delegace by měla být návštěva pohornické krajiny Karvinska. V bývalém dole Gabriela Corepeři zhlédnou videomapping představující historii těžby černého uhlí na Karvinsku, následný vývoj tohoto průmyslového odvětví, ale také ukončování těžby a důsledky, které s sebou celý tento proces přinesl. „Právě na Karvinsku vzniká řada projektů, které se budou ucházet o prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci. Mezi strategickými projekty je například ambiciózní EDEN Silesia, CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií nebo také POHO park, který zahrnuje revitalizaci dolu Gabriela včetně jeho kompresorovny a obou těžních věží. V rámci tohoto projektu je také úprava okolní krajiny a propojení areálu dolu se šikmým kostelem,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a doplnil: „Návštěvu představitelů Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU vnímám jako velmi důležitý střípek v celé skládance transformace, kterou náš kraj prochází. Věřím, že i tyto tři dny budou mít svůj význam v celém procesu, jehož výsledkem má být odolnější, udržitelnější, zelenější, ale také atraktivnější a úspěšnější region.“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.