Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Zapojení regionálního školství do programu ERASMUS+ je nyní snadnější

Nová role krajů jakožto koordinátorů projektů Erasmus+ zajišťuje větší podporu kvality a inovací ve vzdělávacích institucích na regionální úrovni. První výsledky lze vidět na příkladech Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje, které jako první získaly akreditaci pro svá konsorcia středních škol.

Program Erasmus+ podporuje široké spektrum organizací i jednotlivců a je dostupný pro všechny stupně vzdělávání napříč českými regiony. Stále ve větší míře se zapojují mateřské, základní a střední školy. Mezinárodní vzdělávání znamená pro regionální školství výrazné zlepšení kvality výuky či snazší naplňování strategických cílů. Školám však mohou v zapojení bránit obavy z administrativní náročnosti nebo z nedostatečných personálních kapacit.

Ideálním řešením je zapojení škol skrze svého zřizovatele – například kraje. Kraj zastřeší všechny své zřizované školy prostřednictvím konsorcia. Toto konsorcium se může akreditovat a získat garanci pravidelného financování mezinárodních výjezdů až do roku 2027. „Akreditace kraje jako koordinátora konsorcia (tj. skupiny škol zapojených do projektu, který řídí kraj), je klíčovým nástrojem pro zvyšování kvality vzdělávaní v kraji. Role kraje je zcela výjimečná v tom, že ve velké míře zajistí za školy jak administrativní, tak personální pokrytí, a školy se tak mohou soustředit na samotné výjezdy,“ přibližuje ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Jedním z prvních regionů, který úspěšně vytvořil akreditované konsorcium, se stal Moravskoslezský kraj. Aktuálně přizval do konsorcia šestnáct krajských gymnázií. „Gymnazisté z Moravskoslezského kraje mají o vzdělávání v zahraničí opravdu velký zájem, v rámci programu Erasmus+ tak už vycestovali do Španělska, Švédska nebo například Lotyšska. Snažíme se středoškoláky kontinuálně podporovat v aktivitách, které nejen posílí jejich jazykové dovednosti, ale také významně zvýší jejich kompetence a podpoří jejich osobní rozvoj. To vše napomůže rozvíjet jejich samostatnost, flexibilitu i zodpovědnost, což pozitivně ovlivní jejich další studium a budoucí profesní dráhu. Získaná akreditace nám umožní zefektivnit pravidelné financování těchto přínosných mezinárodních výjezdů, “ shrnuje přínosy náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny.

Touto problematikou se zabývalo setkání zástupců Domu zahraniční spolupráce a zástupců akreditovaných regionů. Za Moravskoslezský kraj se zúčastnil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. Prezentaci ze setkání i videozáznam celé akce je k dispozici na webu Domu zahraniční spolupráce.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.