Menu

Tisková zpráva – Začíná nový školní rok, kraj navazuje na podporu technického i jazykového vzdělávání. Také letos přispěje na školní psychology

Nový školní rok 2023/2024 začne v Moravskoslezském kraji v pondělí 4. září. Do mateřské školy půjde poprvé 11 a půl tisíce dětí, prvňáčků na základních školách bude zhruba 12 a půl tisíce, střední školy by mělo začít navštěvovat 11 a půl tisíce bývalých deváťáků. Oproti loňskému roku jsou tyto počty nepatrně vyšší: prvňáčků bylo vloni asi o 500 méně, čerstvých středoškoláků o 700 méně. Do mateřinek letos nastoupil podobný počet dětí jako vloni. K maturitám by na konci tohoto školního roku mělo nastoupit asi 8100 žáků.

„Nabídka oborů středních škol v Moravskoslezském kraji je určitě dostatečná nejen kapacitně, ale i co do rozmanitosti oborů. Jen na školách zřizovaných krajem je k dispozici skoro 12 a půl tisíce míst, další kapacity nabízí střední školy ostatních zřizovatelů. Proto byla naplněnost středních škol v našem kraji v minulém školním roce na 62 a půl procentech. Při počtu zájemců o středoškolské vzdělávání nebudou ani letos kapacity zcela využité. Snažíme se, aby nabídka oborů navazovala na poptávku po daných profesích na trhu práce. Aktuálně je poptávka firem hlavně po absolventech řemeslných oborů, proto se snažíme o vzdělávání v těchto oborech zvyšovat zájem, například kampaní Řemeslo má respekt nebo krajskými stipendii,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a upřesnil, že mezi nejvíce poptávanými pracovníky jsou například klempíři, tesaři, pokrývači nebo nástrojáři. Doplnil, že v návaznosti na zvýšenou poptávku vznikl v minulosti například nový obor Sladovník-pivovarník.

V novém školním roce vznikly na středních nebo vyšších odborných školách v Moravskoslezském kraji tři nové obory vzdělání. „Střední odborné učiliště DAKOL od září začíná vzdělávat v oboru Reprodukční grafik pro média, na Střední škole a Vyšší odborné škole v Kopřivnici přibyl nový obor Logistické a finanční služby. Třetím nově vzniklým oborem je Diplomovaný zdravotní laborant, který se od tohoto školního roku začne vyučovat na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že k organizační změně došlo na opavské Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole. Ta ukončila činnost vyšší odborné školy a nově se tak jmenuje Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná Opava.

Krajská stipendia

Moravskoslezský kraj jejich prostřednictvím už od školního roku 2017/2018 motivuje žáky ke studiu technických a řemeslných oborů. Aktuálně je krajskými stipendii podporováno třicet středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, v rozpočtu kraje je připraveno 14,5 milionu korun. Žák vybraného oboru vzdělání může na stipendiu při splnění nastavených kritérií obdržet za celý školní rok až 17 tisíc korun. „Mezi podpořenými obory zakončenými výučním listem jsou například Klempíř, Kominík, Řezník-uzenář nebo Pekař. Tyto obory mají prospěchovou, ale i motivační složku. Stipendii podporujeme také vybrané maturitní obory, například obor Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač nebo Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Kromě technických oborů mohou stipendia na vybraných školách získat i žáci oborů Ošetřovatel, Zahradník nebo například Výrobce potravin,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Jazykové vzdělávání

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků. „Zejména u angličtiny se rok od roku navyšuje počet škol, které se do našeho programu zapojují. Letos předpokládáme, že na anglicky hovořícího rodilého mluvčího přispějeme 56 středním a vyšším odborným školám. V krajském rozpočtu máme pro tyto účely připraveno téměř 9 milionů korun. Zahraniční lektoři přispívají k větší plynulosti a sebejistotě při komunikaci v cizím jazyce a ze zkušeností víme, že komunikace s nimi je pro žáky také velkou motivací se v cizím jazyce intenzivněji zdokonalovat,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Moravskoslezský kraj také významně přispívá na jazykové kurzy češtiny pro děti s jiným mateřským jazykem, než je čeština. V každé obci s rozšířenou působností musí ze zákona být tzv. určená základní i střední škola, která děti cizinců bezplatně češtinu vyučuje. Seznamy určených škol se v návaznosti na aktuální potřeby upravují a jsou dostupné na webových stránkách kraje. Tato výuka je určena pro žáky, kteří v České republice plní povinnou školní docházku ne déle než 12 měsíců. Rozsah jazykové přípravy je stanoven na 100-200 hodin/žák v období 10 měsíců.

„Nad rámec této povinné výuky nabízí Moravskoslezský kraj cizincům i kurzy češtiny navíc. Tyto zdokonalovací lekce jsou určené hlavně pro budoucí maturanty a mají jim pomoci zvládnout závěrečnou zkoušku z češtiny. Chceme tak zabránit tomu, aby žáci kvůli potížím s jazykem ze školy předčasně odcházeli. Tyto kurzy probíhají v malých skupinkách dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, prezenčně nebo on-line,“ vysvětlil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny a doplnil, že kurzy pořádané společností Celé Česko čte dětem jsou financovány z projektu OKAP II. Dále kraj podporuje i kurzy češtiny pro dospělé Ukrajince, tyto bezplatné kurzy zajišťují krajské střední školy, podrobnější informace o kurzech i přehled volných míst jsou opět na krajském webu.

Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů

„Je velmi důležité zajistit také rovnost v přístupu ke vzdělávání tak, aby měli vhodné podmínky i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, s nejrůznějšími druhy znevýhodnění nebo odlišným mateřským jazykem. Pozornost by měla být věnována také nadaným dětem, které potřebují podporu a individuální přístup. Všem těmto žákům nejrůznějších věkových kategorií pomáhají odborníci ze školních poradenských pracovišť, proto kraj na posílení těchto pozic přispívá. Letos podpoří 7 speciálních pedagogů a 20 školních psychologů na celkem 25 školách. Z letošního rozpočtu jim kraj vyplatí zhruba 13 milionů korun,“ sdělil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Investiční akce

Také v letošním roce kraj významně investuje do školských budov. Projekty se zaměřují například na snižování energetické náročnosti, zvyšování kvality výuky nebo podporu pohybových aktivit dětí a mládeže, kdy se u několika škol modernizovala či budovala sportoviště.

Nejvýznamnější akce roku 2023 v organizacích zřizovaných Moravskoslezským krajem (včetně dokončení):

Nejvýznamnější investice zahájené v roce 2023 na školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

Investice v roce 2023 připravované, předpoklad zahájení v příštích letech

„Moravskoslezský kraj také připravuje pět investičních projektů financovaných z evropských zdrojů za celkově zhruba 410 milionů korun. Budou modernizovány učebny Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě a na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně vznikne nová hala a zázemí pro žáky zemědělských oborů a nová polygrafická dílna. Opavské Střední odborné učiliště stavební získá zbrusu nové dílny a učebny praktického vyučování. Nové dílny a sportoviště vzniknou také na Střední škole technické v Opavě. Současně budeme v rámci projektu na 2 středních školách pokračovat v modernizaci vybavení pro výuku oboru informační technologie. Investice do školských budov a zvyšování kvality výuky považuji za jednu z nejdůležitějších priorit našeho kraje. Nacházíme se v nesmírně důležitém období proměny, kdy od těžkého průmyslu směřujeme k modernějším technologiím. Bez vzdělaných a kompetentních mladých lidí bychom proces transformace dokončili jen stěží,“ uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.