Menu

Tisková zpráva – Vytápět domácnosti bez uhlí? Půjde to. Ukázala Dopadová studie Moravskoslezského kraje

Státní Uhelná komise rozhodla o definitivním ukončení využívání uhlí v Česku v roce 2038. Moravskoslezský kraj je na uhlí závislejší mnohem více než zbytek republiky, a proto si nechal zpracovat vlastní dopadovou studii, zda je možné zajistit vytápění domácností i bez uhlí. Ta ukázala, že to půjde.

U průmyslových podniků to ale bude vzhledem k provázaností technologických procesů mnohem složitější. Zástupci společností Liberty Ostrava, Třineckých železáren a Veolia Energie ČR, kteří jsou největšími odběrateli uhlí v regionu, potvrdili, že zahájili kroky potřebné k tomu, aby i oni mohli přestat využívat uhlí co nejdříve.

„Určitě není na co čekat a s uhlím se musíme rozloučit co nejdříve. Moravskoslezský kraj už ukázal, že je lídrem v mnoha oblastech a může být první také v odchodu od uhlí pro vytápění domácností. Ale náš kraj je specifický v tom, že mnohem větší část uhlí je spotřebovávána pro vytápění a technologické procesy průmyslových podniků, kde je náhrada uhlí hodně složitá. A proto jsem moc rád, že před pěti měsíci podepsalo sedm klíčových podniků z regionu memorandum o směřování bezuhlíkového průmyslu. Děláme to nejen kvůli životnímu prostředí, ale také proto, že to náš region posune zase o kus dál,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl a chytrý region Jakub Unucka s tím, že na základě výsledků dopadové studie se v moravskoslezském teplárenství může uhlí přestat využívat už v roce 2030, i když zatím jen pro oblast vytápění domácností. U průmyslových podniků bude cesta delší a mnohem více závislá na možnostech pomoci z EU.

Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji řeší zejména způsoby, jak budou uhelné zdroje pro výrobu tepla a elektřiny nahrazeny. „Když spálíme všechny krajské odpady a biomasu, když využijeme důlní metan a další odpadní plyny, tak získáme pouze zhruba polovinu zdrojů pro výrobu tepla v domácnostech, které potřebujeme. V dopadové studii jsme probírali všechny možné způsoby, jak nahradit tu druhou, kterou získáváme z uhlí. Ukázalo se, že než dostane hlavní slovo teplo z jádra, které je dnes jedinou možností jak zajistit dostupné uhlíkově neutrální vytápění, bude nejdůležitějším zdrojem v průmyslu i v domácnostech plyn. Dopadová studie potvrdila, že obnovitelné zdroje energie jsou sice nadmíru ekologické, ale samy o sobě pokryjí pouze zlomek všech energetických potřeb v regionu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka a připomněl, že vládní Uhelná komise do svého usnesení doplnila jasnou odkládací podmínku o nutnosti dostavby malých i velkých jaderných elektráren a tepláren.

„Pro urychlení odchodu od uhlí hraje hned několik okolností. Kromě ukončení těžby v OKD – dává smysl využívat uhlí, když se u nás kraji těží, ale je nesmyslné stavět na uhlí, které bychom po utlumení OKD museli z daleka vozit – je to zhruba 100 miliard korun z Evropské unie, které jsou vyčleněny na transformaci uhelných regionů. A ty je nutné smysluplně využít hned,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka a dodal, že pro úspěšný dřívější odchod od uhlí je klíčová součinnost největších průmyslových spotřebitelů této suroviny.

„Otázkou snižování uhlíku a nahrazením uhlí ve výrobních procesech se intenzivně zabýváme. Postupný odklon od uhlí připravujeme také v oblasti energetiky. Musí však být primárně vyřešena otázka zajištění tepla pro domácnosti a stabilita energetické sítě. Transformace našeho podniku bude samozřejmě velmi náročná, vypořádáme se s ní jen tak rychle, jak efektivní a rychlá bude dotační podpora z Evropské unie,“ řekl generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

S výstupy Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji se seznámili také čelní zástupci společnosti Liberty Ostrava. „Připravujeme transformaci huti, abychom omezili naši závislost na dovážených surovinách včetně uhlí. V plánu je mimo jiné modernizace ocelárny založená na výstavbě dvou hybridních pecích, které v průběhu roku 2023 nahradí současné tandemové pece. To umožní huti využívat vyšší objem lokálního šrotu. Součástí modernizace ocelárny bude také připojení k síti velmi vysokého napětí, díky němuž budeme moci vyrábět ocel až ze sta procent ze šrotu. Tato transformace zásadním způsobem přispěje k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030, která je cílem celé skupiny GFG Alliance,“ sdělil Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí Liberty Ostrava.

Dalším podnikem, který patří k největším spotřebitelům uhlí v průmyslu, je Veolia Energie ČR. „Odchod od uhlí je rozhodně složitý proces, který si vyžádá nemalé finanční prostředky. Přechod k nízkouhlíkové energetice je ovšem nevyhnutelný, a tak je nejlepší s ním začít co nejdříve. Na konkrétních řešeních pro jednotlivé lokality již pracujeme,“ vysvětil Pavel Míčka, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR a dodal, že společnost plánuje pro provoz svých teplárenských zdrojů cíleně využívat kombinaci zemního plynu a lokálních zdrojů v podobě reziduálních odpadů či biomasy.

„Uhlí se stále ještě využívá pro vytápění individuálních domácností. Věřím však, že pomocí kotlíkových dotací vyřadíme uhlí i tady. Rok 2030 tak může být pro náš kraj zlomový. Odchodem od využívání uhlí v energetice začne nová éra, která bude ve znamení nejmodernějších technologií, rozvoje a věřím, že i čistějšího vzduchu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka s tím, že využívání uhlí pro výrobu elektrické energie je samostatnou kapitolou, která je plně v kompetenci státu. Moravskoslezský kraj tuto oblast ve své studii neřešil.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.