Menu

Tisková zpráva – V Moravskoslezském kraji se loni nejlépe třídilo ve Frenštátě pod Radhoštěm, Heřmanicích u Oder, Hrádku a Příboře

Jako každý rok, tak i letos znají tradiční soutěže v třídění odpadů své vítěze. Sídla, jejichž občané nakládají se svými odpady nejlépe, získávají každoročně prestižní ocenění v klání O keramickou popelnici. Za třídění vysloužilých elektrozařízení je pak udělována cena O keramické sluchátko a za největší výtěžnost je udělován Elektrooskar. Všechny tři soutěže jsou součástí informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Ocenění obcí proběhlo 7. června 2024 na slavnostním ceremoniálu tentokrát v industriálních prostorách klubu BrickHouse, který se nachází v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Předávajícími byli zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„K úspěchu většinou nevede ani jednoduchá, ani krátká cesta. Neustále je potřeba připomínat, jak je třídění odpadů důležité. Snažíme se ve spolupráci s našimi partnery dlouhodobě komunikovat s širokou veřejností napříč generacemi, ale zároveň předávat důležité a aktuální informace zástupcům obcí, kteří jsou klíčovým článkem pro fungování celého systému odpadového hospodářství,“ uvedla na ceremoniálu radní Moravskoslezského kraje za životní prostředí MUDr. Zděnka Němečková Crkvenjaš, MBA.

Na jednoho obyvatele kraje v roce 2023 připadlo v průměru 66 kilogramů plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů, vytříděných v rámci obecních systémů do barevných kontejnerů a ve sběrných dvorech. Ve srovnání s ostatními kraji v rámci ČR se v Moravskoslezském kraji nadprůměrně třídí plasty a kovy. Občané kraje mají aktuálně možnost třídit své odpady do více než 14 tisíc veřejně přístupných barevných kontejnerů a do 40 tisíc menších nádob přímo u svých domů.

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel obhájil loňský vítěz Frenštát pod Radhoštěm, následovaný Bohumínem a Kopřivnicí. V kategorii obcí nad 2 000 obyvatel zvítězil Příbor, na druhou příčku dosáhla Dobrá a třetí místo obsadily Trojanovice. Kategorii od 800 do 1 999 obyvatel opanovali zástupci frýdecko-místeckého okresu. Pro pomyslné zlato si došel Hrádek, druhou pozici obsadilo Sedliště a třetí místo dosáhl Písek. Mezi nejmenšími obcemi do 799 obyvatel nejlépe třídili obyvatelé obce Heřmanice u Oder, druhá skončila Košařiska, třetí pak byly Malenovice.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, byla zaměřena kategorie Skokan roku. Tím bylo letos vyhlášeno Statutární město Ostrava a sice za mimořádný počin v oblasti recyklace odpadů.

Při vyhlašovaní minulého ročníku byla zahájena nová tradice soutěže. A tou je vyhlášení speciální kategorie Síň vítězů. Jako první v historii do ní byly loni uvedeny obce Krásná, Morávka a Hukvaldy, které zvítězily v předchozích dvou ročnících. Letos jejich řady rozšíří Město Frenštát pod Radhoštěm. Po dobu následujících dvou tak budou moct Frenštátští užívat čestné označení Nejlépe třídící město Moravskoslezského kraje.

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI

Místo Kategorie obcí
do 799 obyv. 800 – 1 999 obyv. 2 000 – 9 999 obyv. nad 10 000 obyv.
1. Heřmanice u Oder Hrádek Příbor Frenštát pod Radhoštěm
2. Košařiska Sedliště Dobrá Bohumín
3. Malenovice Písek Trojanovice Kopřivnice

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu O keramické sluchátko, v kategorii do 2 tisíc obyvatel získal Jeseník nad Odrou. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nejlepšími, stejně jako v předchozích ročnících, obec Ostravice. V kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel zvítězil Frýdek-Místek.

Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO
(drobné elektrospotřebiče, PC a TV):

Kategorie Obec / město Vytříděné elektrospotřebiče
Obce do 2 000 obyvatel Jeseník nad Odrou 6,8 kg/obyvatele
Obce nad 2 000 obyvatel Ostravice 7,2 kg/obyvatele
Obce nad 10 000 obyvatel Frýdek-Místek 2,4 kg/obyvatele

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku Elektrooskara se hodnotí největší procentní nárůst vytříděných elektrospotřebičů v meziročním srovnání. Kolektivní systém ELEKTROWIN, který soutěž vyhlašuje, v roce 2023 vysbíral v Moravskoslezském kraji 4 186 tun elektra na 1 254 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 4 000 obyvatel vyhrály Raškovice s nárůstem 104 %, v další kategorii zvítězila Horní Suchá, kde činil meziroční nárůst 64 %. V kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel zvítězil Hlučín s meziročním nárůstem sběru o 16 procent.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR
(objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec / město Výsledek
Obce do 4 000 obyvatel Raškovice nárůst sběru o 104 %
Obce 4001 – 9 999 obyvatel Horní Suchá nárůst sběru o 64 %
Obce nad 10 000 obyvatel Hlučín nárůst sběru o 16 %

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.