Menu

Tisková zpráva – V Moravskoslezském kraji přibylo obyvatel

Za poslední dva roky se v Moravskoslezském kraji zvýšil počet obyvatel o 11 623 osob. Podle Českého statistického úřadu aktuálně žije v našem regionu přesně 1 189 612 lidí. Migrační saldo se začalo zmírňovat už v roce 2018, čísla pozitivně ovlivnil také příchod lidí z Ukrajiny.

"Zastavení odlivu obyvatel z našeho regionu je hlavní prioritou krajské strategie. Intenzivně a systematicky pracujeme na tom, aby lidé začali náš kraj vnímat jako dobré místo k životu, kde najdou vhodné podmínky pro podnikání a zajímavé pracovní příležitosti. Kde budou jejich děti navštěvovat kvalitní školy, je skvěle postaráno o seniory a lidi s handicapem, zdravotnictví je na vysoké úrovni, a kde je také příjemné prostředí a atraktivní možnosti zábavy nebo relaxu. Proto jsem rád, že meziročně přibývá lidí, kteří do našeho regionu nově přicházejí, je to jeden z důležitých důkazů, že v naší snaze jdeme správným směrem," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a poznamenal, že dlouhodobý úbytek obyvatelstva v Moravskoslezském kraji je zčásti přirozeným důsledkem odklonu od těžkého průmyslu.

"Intenzivní industrializace začala v našem koutu republiky už v 19. století. V té době masivně přijížděli lidé pracovat do dolů a železáren, čímž se počet obyvatel nezvykle vyhoupl. S útlumem těžkého průmyslu se teď tedy vracíme k přirozenému stavu a jistý úbytek počtu obyvatel můžeme považovat za součást strukturální proměny kraje. Samozřejmě se ovšem snažíme odliv lidí zastavit. Nejvíce lidé odchází z Karvinska, kde se aktuálně připravuje hned několik transformačních strategických projektů, které by mohly této oblasti přinést nové možnosti a zvýšit její atraktivitu. Jedná se například o POHO Park Gabriela, EDEN Silesia nebo třeba CEPIS. Čísla klesají i na Bruntálsku, kde jsme přišli s programem na podporu znevýhodněných oblastí," řekl hejtman kraje Jan Krkoška s tím, že naopak nejvíce obyvatel přibývá na Frýdeckomístecku, kde rostou podnikatelské aktivity a kam se přesouvá část obyvatel Ostravska. Na Novojičínsku nebo Opavsku se čísla mění pouze nepatrně.

V Moravskoslezském kraji dlouhodobě klesá počet obyvatel přirozeně, kdy více lidí umírá, než se rodí. Stárnutí populace je ovšem trendem v celé České republice. Úbytek obyvatelstva je dán také migrací, více lidí se stěhuje mimo region a méně jich přichází. V posledních 5 letech se ale stále zvyšuje počet lidí, kteří se do Moravskoslezského kraje stěhují. V roce 2022 se přistěhovalo 22 998 lidí, odešlo jich 7 164.

"Moravskoslezský kraj se nachází ve skutečně zásadní fázi. Transformace, kterou jsme úspěšně nastartovali a dynamicky v ní pokračujeme, má náš kraj výrazně proměnit. Důsledkem tohoto procesu bude nová image našeho regionu, který bude atraktivní, který nebudou lidé opouštět, ale budou tu přicházet za možnostmi, které pro ně teď připravujeme. Jsem přesvědčený o tom, že se nám to podaří," uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Moravskoslezský kraj 2011 2012 2021 2022 2023
(3. čtvrtletí)
Počet obyvatel 1 230 613 1 226 602 1 177 989 1 189 674 1 189 612
SALDO   −4 011 −5 451 11 685 −62
Narození živě   11 787 11 978 10 770 7 318
Zemřelí   13 148 17 325 14 919 10 041
Přirozená změna   −1361 −5 347 −4 149 −2 723
Přistěhovalí   4 369 6 933 22 998 11 103
Vystěhovalí   7 019 7 037 7 164 8 442
Saldo migrace   −2 650 −104 15 834 2 661

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.