Menu

Tisková zpráva – Umění nezná hranice. Handicapovaní umělci dostali Cenu hejtmana

Umění je jeden z prostředků, jak bořit hranice mezi světem zdravých a handicapovaných. Společnou integraci podporují i Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro handicapované umělce. Ocenění je určené pro osoby se zdravotním postižením a je udělováno za výtvarnou, literární i hudební tvorbu. Autorům těch nejlepších děl předali ceny hejtman kraje Jan Krkoška a jeho náměstek pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

„Sešlo se nám několik krásných obrazů, fotografie, ale i zvukové záznamy. První místo získal obraz složený z kuliček z krepového papíru Vesnice, který nám poslala Veronika Caková. Na druhém místě se umístil Jiří Kolúch s olejomalbou Noční ulice v dešti. Na třetí příčku dosáhl obraz vytvořený technikou diamantového malování Páv, jeho autorkou je paní Ivana Hemowská. Porota udělila i čestná uznání, ta patří Tereze Muroňové za hru na klávesy, poslala nám záznam skladby Rozeznávám od Petra Hapky. A zaujal i Lubomír Pavelčák se svou fotografií Brýlovka Katedrála Božského Spasitele. Děkujeme ale všem autorům, kteří se do soutěže zapojili,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a dodal, že mezi první tři vítěze bude rozdělena finanční odměna 50 tisíc korun.

„Umění mnohým lidem pomáhá vyjadřovat pocity. A je jedno, jestli je to člověk handicapovaný nebo úplně zdravý. Výtvarné umění, hudba nebo třeba poezie dokážou zprostředkovat stavy duše a mysli dokonale. Tvorba je ideálním nástrojem, jak propojovat národy, generace nebo třeba světy zdravých a postižených. Proto Moravskoslezský kraj pravidelně podporuje aktivity Galerie výtvarného umění v Ostravě, která pořádá desítky akcí v rámci programu Svět podle nás. Lidé s handicapem tak letos mohli navštívit celkem 80 výtvarných dílen, 25 muzikoterapeutických dílen, 15 zvukových dílen a 12 terapií zpěvem,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že podle kvalifikovaných odhadů tvoří občané se zdravotním postižením zhruba desetinu obyvatel Moravskoslezského kraje. Pro zlepšení kvality jejich života vznikl programový dokument Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, v jeho rámci jsou ceny hejtmana udělovány.

„Galerie výtvarného umění v Ostravě se problematice hendikepu věnuje intenzivně již téměř dvacet let. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem GVUO pořádá zdarma dílny pro lidi s různým typem hendikepu již od roku 2008. V rámci předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro hendikepované umělce bude v GVUO zpřístupněna dvoudenní výstava Svět podle nás, která představí umělecká díla, jež vznikla během pravidelných dílen v GVUO,“ sdělil ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza.

Projekt Svět podle nás umožnil v roce 2023 lidem s různým typem zdravotního hendikepu pravidelné vzdělávání v oblasti umění, ke kterému mají jinak omezený přístup. V rámci projektu se v prostorách Domu umění, nebo ve spolupracujících organizacích uskutečňovaly pravidelné výtvarné a zvukové dílny, muzikoterapie a terapie zpěvem. Galerijní dílny se připravovaly pro skupiny se smyslovým, duševním, mentálním a kombinovaným postižením. Do projektu byly pod vedením lektorů zapojeny skupiny různého věku. Dílny ve spolupráci s neziskovými organizacemi navštěvovali děti, dospělí i senioři. Během letošního roku se uskutečnilo více než 80 výtvarných dílen, 15 zvukových dílen, 25 muzikoterapeutických dílen a 12 terapií zpěvem.

Projekt se uskutečňuje za systematické spolupráce s neziskovými organizacemi, které zaměřují svou činnost na práci a pomoc hendikepovaným lidem. Projekt realizuje Galerie výtvarného umění Ostrava za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.