Menu

Tisková zpráva – TeleMedPointy už pomáhají v Bílé a Bukovci, další se tento týden otevře v Pražmě

Nejčastějšími záchyty na TeleMedPointech jsou hypertenze. Kromě tlaku si uživatelé mohou změřit také hladinu cukru, saturaci kyslíkem, srdeční akci nebo třeba funkci plic. Po Bílé a Bukovci začíná v Moravskoslezském kraji fungovat další kontaktní místo, které pro zvýšení dostupnosti zdravotnické péče využívá telemedicínu. Lidé si mohou za asistence proškoleného pracovníka sami změřit základní fyziologické hodnoty, které na dálku posoudí lékař. Ve čtvrtek 7. 12. se otevře další TeleMedPoint na obecním úřadě Pražmo.

„V Bukovci a Bílé využívá TeleMedPointy už více než sto dvacet lidí. Jsem rád, že se rozhodli využívat možnosti hlídat si své zdraví, aniž by museli cestovat za lékařem nebo dokonce až do nemocnice. V kontaktních místech si mohou za asistence vyškoleného pracovníka změřit tlak, srdeční činnost a další zdravotní parametry, které na dálku kontrolují lékaři. Takto už se v Bílé podařilo zachytit případ padesátiletého muže, který si naměřil šestnáctkrát varovné, a dokonce dvakrát kritické hodnoty tlaku. S hypertenzí se už léčil, ale díky TeleMedPointu mu jeho lékař upravil medikaci a doporučil častější měření,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a připomněl, že v Bílé a Bukovci TeleMedPointy fungují od začátku září. Upřesnil, že v Bílé se změřilo již 48 lidí, v Bukovci se jich zapojilo 74.

O TeleMedPointech se občané těchto obcí a jejich okolí dozvěděli na webu a sociálních sítích obcí, z médií, na místních akcích nebo ve zpravodajích, všichni obyvatelé obcí Bílá a Bukovec také dostali informační dopis. „Mezi uživateli jsou zhruba dvě třetiny žen a třetina mužů. Nejčastěji dochází lidé mezi čtyřicítkou a padesátkou, z velké části mají o službu zájem chronicky nemocní, dochází ale také lidé, kteří se cítí dobře a měřit se chtějí jen pro jistotu. A dobře dělají, evidujeme také takzvané primozáchyty, kterým jsme doporučili intervenci jejich ošetřujícího lékaře,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer. Doplnil, že v Bílé bylo 19 procent naměřených hodnot vyhodnoceno jako alarmující, v Bukovci to bylo jen 9 procent. Nejčastěji se objevovaly alarmující hodnoty u krevního tlaku.

V pořadí třetí TeleMedPoint spustí provoz ve čtvrtek 7. 12. na obecním úřadě Pražmo. Fungovat bude v pondělky dopoledne a ve čtvrtky odpoledne. „I zde budou mít zájemci k dispozici sady přesných zdravotnických přístrojů pro měření krevního tlaku, tělesné teploty a hmotnosti, dechové funkce, saturace krve kyslíkem, srdeční činnosti, případně glykémie. Naměřená data jsou pak s písemným souhlasem pacienta bezpečně sdílena s konkrétními lékaři či zdravotnickými zařízeními, kteří doporučí další postup. TeleMedPointy jsou skvělým pomocníkem pro zvýšení dostupnosti zdravotnické péče i odlehlejších částech kraje,“ poznamenal Jakub Doležel, vedoucí Centra telemedicínských služeb, které TeleMedPointy provozuje na základě poptávky Moravskoslezského kraje. TeleMedPointy Moravskoslezský kraj financuje, na čtyři roky je pro tyto účely v krajském rozpočtu alokováno necelých 8 milionů korun. Moravskoslezský kraj plánuje zřízení ještě dvou TeleMedPointů, v lednu by měl už čtvrtý začít fungovat v Široké Nivě Na Bruntálsku, další je v řešení na Opavsku.

„Každou aktivitu, která pomůže k včasnému odhalení zdravotního problému, samozřejmě vítáme. Je prokazatelné, že čím dříve se problém podaří najít, tím úspěšnější je další léčba. Snad i v Pražmě si lidé na možnost prověření svého zdravotního stavu brzy zvyknou,“ dodal ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

Partnerem projektu TeleMedPointů v Moravskoslezské kraji je i RBP, zdravotní pojišťovna. „Naši pojištěnci z Pražma a okolních obcí budou mít zajištěnu úhradu nadstandardních služeb TeleMedPointu i vzdálenou péči ošetřujících lékařů, stejně jako pojištěnci v Bílé a v Bukovci. Pokud se podaří vytvořit kvalitní zázemí, které zajistí kompletní podporu selfmonitoringu a distanční péče lékařů, mohou se TeleMedPointy stát důležitým střediskem zdravotní prevence a podpory péče o chronicky nemocné osoby v lokalitách s horší dostupností služeb. A nejen to. Při stávajícím trendu centralizace péče do větších měst význam TeleMedPointů v budoucnu zřejmě ještě více posílí,“ řekl Pavel Rydrych, ředitel pro zdravotnictví RBP, zdravotní pojišťovny, která aktuálně jako jediná ze zdravotních pojišťoven zajišťuje pro své pojištěnce úhradu nadstandardních služeb TeleMedPointů.

TeleMedPointy v Moravskoslezském kraji

TeleMedPoint Pražmo:
Budova obecního úřadu, Pražmo 153
tel. 703 822 838, e‑mail prazmo@telemedpoint.cz
provozní doba: pondělí 9-13, čtvrtek 12-16

TeleMedPoint Bílá:
Budova mateřské školy, Bílá 142
tel. 703 824 580, e‑mail bila@telemedpoint.cz
provozní doba: úterý 9-13, čtvrtek 12-16

TeleMedPoint Bukovec:
Budova obecního úřadu, Bukovec 270
tel. 703 824 579, e‑mail bukovec@telemedpoint.cz
provozní doba: pondělí 8-12, středa 8-12

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.