Menu

Tisková zpráva – Startuje osmý ročník ankety Moravskoslezská sestra

Začíná osmý ročník prestižní ankety Moravskoslezská SESTRA, která se stala milou tradicí, a zároveň poděkováním zdravotním sestrám za jejich neúnavnou a nesmírně důležitou práci ve zdravotnictví v našem regionu. Koná se pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester.

„Tato anketa představuje jedinečnou příležitost ocenit sestry, které hrají nezastupitelnou roli v našem každodenním životě a zdraví našich občanů. Sestry jsou pilířem našeho zdravotnictví a jejich práce má klíčový význam pro efektivní fungování našich zdravotnických zařízení. Jsou to ony, kdo poskytuje péči a útěchu pacientům ve chvílích největšího strádání. Jejich dovednosti, empatie a odhodlání jsou nenahraditelné a zásadní. Je to jedna z cest, jak zvýšit společenskou prestiž tohoto povolání a vzbudit zájem mladých lidí o tuto práci,” uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Odborná veřejnost a jednotlivá zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji mohou od 22. května do 13. června nominovat do ankety Moravskoslezská SESTRA 2023 zdravotní sestry, které považují za vynikající ve svém oboru. Vybírat tu nej… zdravotní sestru budou v pěti kategoriích: Sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka a ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Nedílnou a také oblíbenou součástí ankety je hlasování veřejnosti, které se uskuteční od 11. do 30. září 2023. Veřejnost bude mít možnost vybírat z 15 finalistek vybraných odbornou porotou.

„Anketa Moravskoslezská SESTRA 2023 je perfektní příležitost vyjádřit zdravotním sestrám nejen naše uznání, ale také povzbuzení k dalšímu úsilí. Jejich role je klíčová pro udržení vysoké kvality zdravotní péče,” řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Dodal, že vítězové se dočkají uznání a ocenění za obětavou práci a také získají hodnotné ceny, které jim budou předány na slavnostním galavečeru, konaném ve čtvrtek 19. října 2023 v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.