Menu

Tisková zpráva – Špičkoví vědci z celého světa budou působit v Moravskoslezském kraji

Rozbíhá se unikátní program Global Experts financovaný Moravskoslezským krajem, jehož cílem je přilákat špičkové světové vědce na zdejší univerzity. První zapojenou univerzitou je VŠB – Technická univerzita Ostrava, respektive národní superpočítačové centrum IT4Innovations, do kterého přichází profesor Andrey Rogach.

Moravskoslezský kraj (MSK) láká na univerzity v kraji excelentní vědce dlouhodobě působící mimo Českou republiku a nabízí jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v regionu díky programu Global Experts. Finanční prostředky z rozpočtu MSK podpoří nejen výzkum globálně úspěšných odborníků v kraji a přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit, ale také zvýší atraktivitu studia na univerzitě i rozvoj celého regionu. „Moravskoslezský kraj se dynamicky mění. Intenzivně se připravujeme na realizaci strategických projektů z Fondu pro spravedlivou transformaci. Naše vize kladou mimo jiné i důraz na propojení moderních technologií a vzdělaných lidí. Proto velmi oceňuji program Global Experts, díky kterému k nám přijdou světově uznávaní vědci a do procesu transformace se svým způsobem také zapojí. Pomohou vytvořit předpoklady pro vznik špičkových vědeckých týmů a posílí výzkum na nových globálně atraktivních tématech. Věřím, že tím zvýší úspěšnost projektů z regionu v evropských grantových schématech,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

První univerzitou v kraji, která získala grant programu Global Experts je VŠB – Technická univerzita Ostrava, konkrétně pak IT4Innovations národní superpočítačové centrum, kde první grantový projekt následující tři roky poběží. „VŠB – Technická univerzita Ostrava svým zapojením dále potvrzuje své kvality jako vědecké instituce, kde chtějí pracovat odborníci na špičkové světové úrovni. Global Experts je pro nás ale také skvělou ukázkou, jak společně s Moravskoslezským krajem spolupracujeme na tématech, ve kterých se jako univerzita i kraj chceme více profilovat,“ uvedl Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.

V IT4Innovations bude pod záštitou Global Experts realizován projekt „Experimentální a teoretické studie luminoforů s chirálními uhlíkovými tečkami emitující blízké infračervené záření“. Know-how své výzkumné skupiny přinese do Ostravy excelentní vědec Andrey Rogach, který se výzkumem luminoforů zabývá bezmála tři desítky let.: „V rámci projektu se budeme snažit zlepšit a rozšířit již tak slibné optické a senzorové vlastnosti uhlíkových teček. Projekt podpořený programem Global Experts poslouží jako prostředek k přenosu know-how mé výzkumné skupiny do IT4Innovations, importu našich dovedností v oblasti materiálů a charakterizace a otevření přímého přístupu k odborným znalostem českých vědeckých týmů. Těším se, že budu moci spolupracovat s českými výzkumníky, přispět k transformaci regionu a posílit výzkum luminoforů s uhlíkovými tečkami na nadnárodní úrovni.“

V IT4Innovations vybuduje Andrey Rogach nový výzkumný tým a novou vědeckou základnu pro vývoj těchto nanomateriálů budoucnosti. Teoretické výpočetní studie, zaměřené na studium vlivu složité struktury uhlíkových teček na jejich optické vlastnosti, bude vést profesor Michal Otyepka, vedoucí Laboratoře modelování pro nanotechnologie v IT4Innovations, se kterým profesor Rogach spolupracuje od roku 2014 a který dodává: „Jde o naprosto skvělou příležitost přinést na VŠB-TUO nové a velmi zajímavé téma a propojit experimentální výzkum s počítačovými simulacemi. Uhlíkové tečky se připravují snadno z levných a dostupných chemikálií (například kyseliny citronové, močoviny či aminokyselin) a využít je lze díky jejich mimořádné luminiscenci od lékařské diagnostiky až po zobrazovací techniku. Věřím, že se nám společně podaří posunout hranice poznání v této zajímavé oblasti nanomateriálového výzkumu a vytvořit nové příležitosti pro mladou generaci.“

Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo 3. května v IT4Innovations a jeho součástí byl workshop zabývající se budoucností uhlíkových teček. V rámci workshopu vystoupili odborníci z IT4Innovations a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci, kteří již dlouhodobě na některých projektech spolupracují.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.