Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Sociální podniky dávají lidem s handicapem naději narlepší život. Proto je kraj opět podpoří

Moravskoslezský kraj letos opět podpoří sociální podniky sdružené v Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, se kterým má uzavřeno memorandum o spolupráci. Tři miliony korun si rozdělí čtrnáct sociálních podniků.

Za tyto peníze budou moci například modernizovat výrobní procesy nebo pořídit nové vybavení, které jim umožní nejen zkvalitnit podnikatelské aktivity, ale také podpoří uplatnění osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním na trhu práce.

„Jsem rád, že zájem o sociální podnikání stále roste, což dokládá i počet podaných žádostí do dotačního programu. Kvalita projektů byla velmi vysoká, z 27 podaných žádostí ale můžeme podpořit jen 14 nejlepších. Příspěvek od kraje využijí sociální podniky například na nákup čtyřstranné frézy, rámového lisu, mycího stroje, vysokozdvižného vozíku, šicího stroje, modernizaci kotelny a také na vytvoření zázemí pro zaměstnance,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Dodal, že například společnost 1. Jinačí s.r.o. bude díky novému vybavení schopná rozšířit pobočku v Ostravě a vytvořit dvanáct nových pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní schopností.

Krajští zastupitelé podpořili také projekt společnosti P&A Thrax, s.r.o., který tak bude moci rozvinout svou podnikatelskou aktivitu. Díky nákupu vertikálního míchacího zařízení zvýší nejen svou produkci, ale i počet zaměstnanců.

Sociální podnik SIMABELLE s.r.o. využije dotaci na nákup zařízení k tisku a aplikaci etiket na hotové výrobky, což povede k navýšení kapacity výroby a vzniku dvou nových pracovních míst. Díky rozšíření výroby bude moci tento podnik oslovit další odběratele a zajistit udržitelnost po ukončení projektu.

Sociální podnik Ergon – sociální podnik, z. s. dosáhne díky krajské dotaci na nákup mycího stroje a vysokozdvižného vozíku do průmyslové haly. Společnost zaměstnává okolo 250 lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří mají různá zdravotní omezení. Cílem projektu je usnadnit a zefektivnit práci zaměstnanců.

„Jsem opravdu rád, že dokážeme i v této nelehké době podporovat aktivní podnikatele, kteří nemyslí jenom na zisk, ale snaží se svému podnikání dát i sociální přesah. Bez sociálních podniků by bylo hodně handicapovaných lidí nešťastných. Práce je pro člověka zdrojem příjmu, sociálního statusu, formuje jeho vztah se společností. Pro lidi se zdravotním postižením a jiným sociálním znevýhodněním na trhu práce je obzvláště těžké najít zaměstnání či jakoukoliv činnost přinášející nejen obživu, ale také radost a uspokojení. Právě to jim sociální podniky nabízejí, proto je kraj finančně podporuje,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.