Menu

Tisková zpráva – Sociální podnikání dává příležitosti znevýhodněným lidem. Moravskoslezský kraj i letos pokračuje v jeho podpoře

Lidé se zdravotním postižením, sociálním nebo kulturním znevýhodněním mívají potíže najít si práci. Zaměstnání jim nejčastěji nabízejí sociální podniky. Právě jim je určen dotační program, který dnes vyhlásili krajští radní.

Cílem programu na podporu sociálního podnikání, který Moravskoslezský kraj vyhlašuje už pátým rokem, je kromě pomoci potřebným také rozvoj regionu z hlediska sociální soudržnosti a podpora aktivních podnikatelů, kteří svému podnikání dávají sociální přesah.

„Sociální podniky nabízejí skvělé řešení těm, kteří kvůli svému handicapu nemohou najít práci. Sociální podnikání právě s těmito lidmi počítá jako s plnohodnotnými partnery či pracovníky. Podniky zaměstnávající osoby s postižením nebo jiným znevýhodněním jsou pro naši společnost velmi důležité. Samozřejmě musí být úspěšné, musí profitovat, ale část svých zisků investují právě do rozvoje firmy a vytváření podmínek vhodných pro sociální podnikání,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Upřesnil, že v dotačním programu jsou alokovány 3 miliony korun. Jsou určeny pro podniky sdružené v Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC nebo jsou vedeny v seznamu sociálních podniků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a působí v Moravskoslezském kraji. Peníze je možné použít na pořízení materiálně-technického vybavení sociálních podniků, jejich rekonstrukce či opravy. „Žádosti do tohoto dotačního programu je možné podávat od 25. do 29. března 2024. Jsem rád za dlouhodobou podporu, který společensky odpovědným firmám Moravskoslezský kraj nabízí a věřím, že bude smysluplně využitá,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.