Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Slavnostní zahájení provozu potrubní pošty, skiaskopicko-skiagrafického kompletu a parkovací plochy v Nemocnici ve Frýdku‑Místku

Frýdecko‑místecké nemocnici se podařilo dokončit tři významné projekty, které budou mít pozitivní vliv na zdravotní péči poskytovanou pacientům v této krajské nemocnici.

Potrubní pošta pro rychlejší a efektivnější transport vzorků a materiálů

Vybudování potrubní pošty, tedy zavedení pneumatického dopravního systému, umožní zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků a materiálů napříč nemocničními odděleními. V areálu nemocnice bylo v rámci první etapy vybudováno celkem 11 stanic potrubní pošty, tyto stanice aktuálně dokáží zabezpečit potřeby celé nemocnici. Celkově je výstavba rozdělena do 4 etap, po jejichž dokončení vznikne celkem 33 stanic potrubní pošty. Vše je řízeno z centrální strojovny, kde lze na hlavním počítači sledovat pohyb pouzder a jejich trasu. Během jednoho dne je vysláno potrubní poštou průměrně 120 zásilek, které ve většině případů obsahují biologické vzorky pacientů, ale také léky nebo dokumenty. Nejdelší trasa měří přibližně 300 metrů a transportní pouzdro se na této trase vrátí do počáteční stanice za přibližně 3,5 minuty. Aby nehrozilo jakékoliv poškození přepravovaných vzorků, rychlost pouzdra je při naplnění nižší než na zpáteční cestě. Tato moderní technologie zcela eliminuje časové zpoždění transportu a přispěje tak ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče pacientům. Finanční náklady projektu činí cca 11 miliónů korun, Moravskoslezský kraj se na projektu podílel dotací ve výši 7 miliónů korun.

„Potrubní pošta, skiaskopický přístroj a nové parkoviště jsou výsledkem našeho usilovného snažení o modernizaci a zkvalitňování péče poskytované našim pacientům, děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci těchto projektů a také Moravskoslezskému kraji za podporu v rozvoji,“ uvedl ředitel Nemocnice ve Frýdku‑Místku Tomáš Stejskal.

Nový skiaskopicko-skiagrafický komplet pro lepší diagnostiku

Dalším nově dokončeným projektem je zprovoznění skiaskopicko-skiagrafického kompletu. „Jedná se o multifunkční C-rameno Siemens Artis Zee, které umožňuje provádět široké spektrum vyšetření u stojícího či ležícího pacienta. Tento přístroj je vybaven nejnovějšími technologiemi a zaručuje tak minimalizaci radiační zátěže pacientů i personálu. Součástí vyšetřovny je také endoskopické vybavení k provádění gastroenterologických zákroků pod rentgenovou kontrolou,“ upřesnila primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice ve Frýdku‑Místku Simona Bobková. Pro umístění přístroje bylo nutno provést rozsáhlé stavební úpravy. Skiaskopický přístroj je součástí nového EURCP sálu Beskydského gastrocentra. „Tento sál nám umožňuje provádět komplikované endoskopické zákroky pod současnou endoskopickou, skiaskopickou a endosonografickou kontrolou“ uvedl primář Petr Vítek. Beskydské gastrocentrum získalo na počátku tohoto roku jako jediné z nemocnic MS kraje statut Centra digestivní endoskopie Ministerstva zdravotnictví. Finanční náklady projektu činí cca 33 miliónů korun, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozšíření parkovací plochy pro pohodlné parkování pacientů a zaměstnanců

„Stejně jako řada jiných zdravotnických zařízení i my vnímáme značný nárůst využívání dopravy pomocí osobních automobilů a s tím i nedostatek parkovacích ploch.“ Zmiňoval vedoucí oddělení správy majetku Nemocnice ve Frýdku‑Místku Martin Kaňok při prohlídce nově vybudované parkovací plochy před monoblokem nemocnice. Současně s touto stavbou vznikla i úprava veřejného osvětlení, nová dešťová kanalizace, přípravné práce pro budoucí nabíjecí stanici elektromobilů a také kamerový parkovací systém. Stavbou nového parkoviště vzniklo 43 zcela nových parkovacích míst. Mimo to vzniklo úpravou stávajících nevhodných ploch a také úpravou nevyužitých travnatých prostor celkem 74 nových parkovacích míst. „Věřím, že toto parkoviště přispěje ke zlepšení přístupnosti nemocnice a omezí obtíže spojené s hledáním parkovacího místa,“ doplnil vedoucí oddělení správy majetku Nemocnice ve Frýdku‑Místku Martin Kaňok. Dokončení této výstavby bylo pouze první etapou celkového projektu budování parkovacích ploch v areálu nemocnice. Finanční náklady projektu činí cca 11 miliónů korun, Moravskoslezský kraj se na projektu podílel dotací ve výši bezmála 9 miliónů korun.

„Potrubní pošta, která nyní propojuje oddělení nemocnice, zrychlí a zefektivní transport vzorků a materiálů, což je důležité pro včasnou a kvalitní diagnostiku onemocnění. Také nový skiaskopicko-skiagrafický komplet umožňuje přesnější diagnostiku, široké spektrum vyšetření a zákroků, navíc minimalizuje radiační zátěž pro pacienty i personál. To vše dále zvyšuje kvalitu zdravotní péče ve frýdecko‑místecké nemocnici. Věřím, že také nová parkovací místa zvýší komfort pacientů a jejich blízkých při návštěvě nemocnice,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Slavnostní zahájení provozu těchto zařízení představuje důležitý krok ve zlepšování poskytované zdravotní péče v regionu a potvrzuje neustálý rozvoj a modernizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.