Menu

Tisková zpráva – Silnice v Ostravě‑Plesné má nový koberec i zpevněný svah

Silnice Dobroslavická v Ostravě-Plesné, která spojuje centrum městského obvodu s komunikací na Háj ve Slezsku a dál na Opavu, je po kompletní rekonstrukci. Silnice má nový povrch, nové vodorovné i svislé dopravní značení, ocelová silniční svodidla, v části komunikace došlo také ke zpevnění svahu. Práce trvaly 11 týdnů.

„Moravskoslezský kraj má ve správě silnice druhé a třetí třídy, celkem se jedná o více než 2752 kilometrů, o které pečujeme. Při vzniku krajů jsme převzali silniční síť, která jemně řečeno nebyla v ideálním stavu. Pravidelně sledujeme stav povrchu našich vozovek, v pětistupňovém žebříčku je i kolonka s nadpisem Havarijní. Těchto komunikací je teď zhruba čtvrtina, postupně pracujeme na jejich opravách tak, aby byla naše silniční síť co nejbezpečnější a nejkvalitnější. Zrekonstruovaná silnice v Plesné má 1,4 kilometru. Má nový povrch, svodidla, značení, v jednom úseku i zpevněný svah a paty násypu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka a upřesnil, že se rekonstruovala silnice III/46614, která spojuje křižovatku s ulicí 26. dubna po křižovatku s ulicí Zemědělská.

Samotná oprava vozovky spočívala ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, obrusné a ložné. Tyto vrstvy byly recyklovány a opět využity, následovalo položení nového povrchu vozovky. Stávající svah byl zpevněn v úseku 1,020 – 1,108 km, také zde byla kamennou rovnaninou upravena pata násypu komunikace. Po celé délce rekonstruované komunikace je pak obnovené dopravní značení i svodidla.

„Víme, že dvojek a trojek, které by potřebovaly opravit, je v našem regionu opravdu hodně. Máme proto stanovený plán a naše silnice postupně opravujeme. Po pravdě řečeno, hodně záleží na tom, kolik financí se nám na opravy silnic daří získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury i z krajského rozpočtu. Naším cílem je systematicky pracovat na zlepšení dopravní situace a obslužnosti v regionu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka s tím, že rekonstrukce si vyžádala 16,7 milionu korun, které šly ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost STRABAG.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.