Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – První psychická pomoc. Potřebují ji lidé při tragických událostech i přítomní zdravotníci

Úmrtí dítěte, vážná dopravní nehoda, bezpečnostní incident. Tragické situace, které jsou psychicky náročné pro jejich přímé účastníky i zasahující zdravotníky. Okamžitou psychosociální podporu jim už šest měsíců v Moravskoslezském kraji poskytuje Krajský zdravotnický intervenční tým. Speciálně vyškolení zdravotníci jsou k dispozici v terénu i v krajských nemocnicích. Provoz mobilního týmu finančně podporuje Moravskoslezský kraj.

„Jsou situace, které nikdo z nás nechce zažít. Vážný úraz blízkého člověka, havárie, úmrtí miminka při porodu, můžeme třeba vzpomenout i na tragickou střelbu před čtyřmi lety v nemocnici v Ostravě. Jsou to chvíle, kdy mají záchranáři plné ruce práce, musí napnout své profesní síly a jednat. Co se ovšem děje s psychikou zdravotníků i účastníků nějakého neštěstí, bývá někdy až na druhé koleji. Psychická a psychosociální pomoc je ale nesmírně důležitá, proto na celém území našeho kraje působí mobilní tým speciálně školených zdravotnických interventů a peerů,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer. Vysvětlil, že interventi jsou k dispozici všem účastníkům neštěstí, zatímco takzvaní peeři jsou zaměření na podporu kolegů, tedy zdravotnických pracovníků.

Krajský zdravotnický intervenční tým funguje na vyžádání, nejčastěji na základě indikace posádky Zdravotnické záchranné služby (ZZS) v terénu nebo oddělení nemocnice. Požadavek na zásah zdravotnického interventa nebo peera je směřován na krajské zdravotnické operační středisko, které ihned na místo vysílá nejbližšího dostupného pracovníka v pohotovostní službě. Mobilní tým je složený ze členů ZZS MSK a zaměstnanců nemocnic v regionu.

„Propojením peerů a interventů jednotlivých nemocnic a zdravotnické záchranné služby jsme vytvořili velice flexibilní, výborně dostupnou a funkční síť, která je k dispozici zasaženým osobám, a to jak z řad veřejnosti, tak i zdravotnickým pracovníkům. Krajský intervenční tým výrazně zlepšuje možnost včasného poskytnutí první psychické pomoci v resortu zdravotnictví na území Moravskoslezského kraje,“ vysvětlil Lukáš Humpl, klinický psycholog Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, která provoz Krajského zdravotnického intervenčního týmu zajišťuje.

Krajský mobilní tým má za sebou prvních šest měsíců činnosti, během kterých poskytl psychickou podporu při šedesáti událostech, a to 152 zasaženým osobám. Systém počítá s dojezdem pracovníka v okruhu cca 30 km, tedy jeho dostupností na cílovém místě v řádu několika desítek minut, a to kdekoliv na území regionu. Jeho členové, kterých je v Moravskoslezském kraji aktuálně 37, jsou pro potřebu zásahu k dispozici v nepřetržité pohotovosti.

„Nešťastné situace a tragické události, které s sebou přinášejí psychickou zátěž pro všechny zúčastněné, se bohužel odehrávají denně. V řadě z nich je okamžitá psychická pomoc nepostradatelná, často na ni navazuje následná odborná psychologická péče, kterou mohou interventi i peeři bez zbytečných prodlev doporučit nebo dokonce zajistit,“ řekl náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer.

Zásah člena Krajského zdravotnického intervenčního týmu je vhodný bezprostředně po proběhlé psychicky nadlimitně zátěžové události. „Zasaženým pomáháme hlavně prostřednictvím krizového rozhovoru a emoční podpory. Snažíme se pro ně najít bezpečné a klidné místo, také zajistit základní tělesné potřeby. Dalším krokem je poskytnutí informací, kdy doporučíme, co všechno by v těžké situaci mohlo pomoci. Pro tyto účely máme vytištěné edukační letáčky. Také můžeme nabídnout nebo zprostředkovat návaznou odbornou pomoc,“ sdělil člen Krajského zdravotnického intervenčního týmu Petr Gaj. Doplnil, že kvalitní a včasné ošetření stresového stavu vede k rychlejšímu vyrovnání se s traumatickou zátěží a je prevencí vzniku duševního i somatického onemocnění. Poskytování základní psychické a peer podpory je plně v souladu s reformou duševního zdraví v ČR.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.