Menu

Tisková zpráva – Poskytovatelé sociálních služeb dostanou od kraje přidáno

Krajští zastupitelé rozhodli ve čtvrtek 15. září 2022 o navýšení dotací na podporu poskytování sociálních služeb. Přidáno dostanou všichni poskytovatelé sociálních služeb zařazení v Krajské síti sociálních služeb bez rozdílu právní formy.

„Letošní rok patří v sociálních službách z hlediska financování k těm turbulentním, proto jsme museli pro tuto oblast vyčlenit přes 90 milionů korun z krajského rozpočtu, což je o 10 milionů korun více než v předchozím roce,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil. Poskytovatelé sociálních služeb mohou příspěvek od kraje jako každý rok využít k dofinancování osobních nákladů, a to i těch, které nemohou hradit z jiných zdrojů, jako například stravenky nebo peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců.

„Díky tomuto dotačnímu Programu na podporu běžných výdajů také můžeme mapovat a vyhodnocovat skutečné potřeby uživatelů sociálních služeb. S organizacemi jsme v úzkém kontaktu a můžeme tak naplňovat vizi, aby byl Moravskoslezský kraj soudržnější a nabízel kvalitní a dostupnou péči o potřebné,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že součástí dotačního Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb je také realizace protidrogové politiky kraje. Z celkové částky, kterou krajští zastupitelé rozdělili, šlo na protidrogovou prevenci téměř 6,3 milionů korun.

„V Krajské síti sociálních služeb jsou organizace nejrůznějších zřizovatelů. Moravskoslezský kraj tedy podporuje i ostatní organizace, nejen ty, které zřizuje. Chceme tak zajistit stabilní fungování sociálních služeb v regionu. Krajské peníze pomohou sociálním službám financovat mzdové výdaje a letos i mimořádné náklady související s nárůstem cen energií,“ dodal náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Další prostředky, které kraj sociálním službám rozdělí, je 340 milionů korun od státu. Ministerstvo práce a sociálních věcí o tuto částku pro Moravskoslezský kraj navýšilo finance v kapitole 313 státního rozpočtu na provoz sociálních služeb. „Jsem rád, že se nám s ministerstvem toto navýšení podařilo vyjednat. Původně jsme pro letošní rok měli přiděleno 2,36 miliardy korun, nyní je příspěvek od státu díky navýšení celkem 2,7 miliardy. V rámci letošního dofinancování jsou mimořádně podpořeny sociální služby, u kterých došlo k výraznému nárůstu nákladů na energie, a také sociální služby, které mají zvýšené náklady v souvislosti s probíhajícími rekonstrukcemi a opravami budov či zařízení,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Moravskoslezskému kraji se letos podařilo získat i finanční prostředky z evropského sociálního fondu. „Tento tříletý individuální projekt je vyčíslený na 760 milionů korun, přičemž spoluúčast Moravskoslezského kraje je 10 %. Proto v krajském rozpočtu budeme na tento konkrétní projekt v příštích třech letech alokovat souhrnně 76 milionů korun. Sociálním službám zastupitelé přerozdělí během tří let celkem 745 milionů, zbytek, tedy 15 milionů korun pokryje nutné nepřímé náklady projektu. Evropské zdroje jsou pro ekonomiku našeho kraje velmi důležité, je na místě poděkovat kolegům, kteří jsou v žádostech o evropské peníze mimořádně úspěšní, a to nejen v sociální oblasti,“ uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.