Menu

Tisková zpráva – Pomoc s dekarbonizací. Vláda schválila memorandum s Třineckými železárnami a Moravskoslezským krajem

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda memorandum o porozumění mezi vládou, skupinou Třinecké železárny – Moravia Steel a Moravskoslezským krajem. Cílem je podpořit úsilí společnosti Třinecké železárny při přechodu na udržitelný způsob výroby, který přispěje ke zvýšení její konkurenceschopnosti. Memorandum začne platit po formálním podpisu všech stran.

„Uvědomujeme si, že proces dekarbonizace a navazující ekonomická transformace klade před český těžký průmysl velké výzvy. Proto jsem rád, že vláda schválila memorandum s Třineckými železárnami, jedním z nejvýznamnějších podniků v Moravskoslezském kraji, které znamená jasnou podporu vlády přechodu na více udržitelný způsob výroby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jedině díky spolupráci můžeme vytvořit nové investiční a rozvojové projekty. Tyto projekty se zaměří na modernizaci výroby, která sníží energetickou náročnost, pomůže kraji se zaměstnaností, posílí naši konkurenceschopnost a lépe ochrání životní prostředí.“

Pro dekarbonizaci Třineckých železáren je klíčový transformační program GreenWerk, jehož cílem je do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého v Třineckých železárnách o 55 procent. Program se zaměřuje na využití zelené energie ve výrobních procesech a provozu a obsahuje zhruba 20 projektů za více než 40 miliard korun. Jde například o vybudování nové nízkoemisní pece na výrobu oceli, novou přípojku velmi vysokého napětí, automatizaci výrobních procesů, modernizaci výroby nebo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě a využití dešťové vody. Tato opatření sníží emise oxidu uhličitého, optimalizují spotřebu energií a vytvoří minimálně 100 nových míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance.

„Jako největší výrobce oceli v České republice jsme si plně vědomi své odpovědnosti zmírňování klimatických dopadů. Jsme připraveni dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 55 % v porovnání s rokem 1990 a dalších závazků v rámci systému EU ETS prostřednictvím rozsáhlého investičního programu. Memorandum je vyjádřením společného postupu vlády, samosprávy Moravskoslezského kraje a naší společnosti k naplnění závazku k dosažení klimatické neutrality, jehož bez veřejné podpory a vzájemné součinnosti všech stran nelze dosáhnout,“ říká generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

„Pro občany Moravskoslezského kraje je životní prostředí a zejména kvalita ovzduší skutečně zásadním tématem. Proto vítáme konkrétní kroky, které mohou v této oblasti přinést pozitivní výsledky. Třinecké železárny jsou jedním z významných podniků, které s vedením kraje kontinuálně jednají a společnými silami se snaží stav životního prostředí zlepšovat. V takzvaných dobrovolných dohodách se zavazují ke krokům nad rámec zákona, které budou mít na životní prostředí pozitivní vliv. Velice si vážím přístupu železáren, vnímám je jako „dobrého souseda“, který nejen že dává místním lidem práci, pomáhá místní ekonomice, ale je také společensky zodpovědný. Program GreenWerk je toho důkazem,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

V rámci spolupráce na projektu GreenWerk se kromě vlády a Moravskoslezského kraje také zapojí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. Případná finanční podpora projektů bude poskytována v souladu s pravidly dotačních programů jak z národních, tak evropských prostředků.

Česká republika je významným exportérem oceli a ocelářských výrobků. Export oceli a ocelářských výrobků tak přispívá k obchodní bilanci země a posiluje zahraniční směnný obchod. Společnost Třinecké železárny je největším producentem oceli u nás. V roce 2023 vyrobila 2,4 milionů tun oceli, přičemž celková výroba oceli u nás dosáhla v tomto roce 3,4 milionů tun. Celkem trh s ocelí zaměstnává přes 50 000 lidí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.