Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Obce Krásná, Morávka a Hukvaldy nejlépe třídí odpady. Skvělých výsledků dosáhly i další obce

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění O keramickou popelnici. Za třídění vysloužilých elektrozařízení je pak udělována cena O keramické sluchátko a za největší výtěžnost je udělován Elektrooskar. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu.

„V těchto soutěžích nám vlastně ani nejde o vítěze či poražené. Třídění odpadů je pro naše životní prostřední velmi důležité, a to nám tato ocenění mají připomínat. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnery dlouhodobě komunikuje s veřejností napříč generacemi, protože v této oblasti je samozřejmě stále co zlepšovat. Zásadní je i spolupráce s obcemi, protože ty jsou klíčovým článkem pro fungování celého systému odpadového hospodářství,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a vysvětlil, že se výsledky ve všech soutěžích posuzovaly v kategoriích podle počtu obyvatel v obci.

V Moravskoslezském kraji připadlo v roce 2022 na jednoho obyvatele v průměru 78,1 kilogramu plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Ty byly vytříděny v rámci obecních systémů do barevných kontejnerů, do menších nádob přímo u domů, ve sběrných dvorech či výkupnách druhotných surovin. Ve srovnání s ostatními regiony v republice se v Moravskoslezském kraji nadprůměrně třídí plasty a kovy. Občané mají možnost třídit do téměř 60 tisíc barevných nádob na separovaný odpad.

O KERAMICKOU POPELNICI

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, byla zaměřena kategorie Skokan roku. Absolutním vítězem jsou letos Horní Životice.

Letošní novinkou je speciální kategorie Síň vítězů. Jako první v historii do ní byly letos uvedeny obce Krásná, Morávka a Hukvaldy, které zvítězily v posledních dvou letech. Tito laureáti mohou po dobu následujících dvou roků užívat čestné označení Nejlépe třídící obec Moravskoslezského kraje, zároveň nebudou po tuto dobu zařazeny do hodnocení soutěže. „Šanci a příležitost získat tento prestižní titul tak dostanou další obce, chceme je tímto způsobem podpořit a motivovat,“ doplnil hejtman Jan Krkoška.

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI

Obce do 799 obyvatel Obce 800 – 1 999 obyvatel Obce 2 000 – 9 999 obyvatel Obce nad 10 000 obyvatel
1. Obec Krásná 1. Obec Morávka 1. Obec Hukvaldy 1. Město Frenštát pod Radhoštěm
2. Obec Řeka 2. Obec Tichá 2. Město Příbor 2. Statutární město Opava
3. Obec Pazderna 3. Obec Milíkov 3. Obec Dobrá 3. Město Bohumín

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané drobné elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Kategorie Obec / město Vytříděné elektrospotřebiče
Obce do 2 000 obyvatel Osoblaha 8,7 kg / 1 obyv.
Obce 2001 – 9 999 obyvatel Ostravice 6,7 kg / 1 obyv.
Obce nad 10 000 obyvatel Hlučín 2,4 kg / 1 obyv.

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku Elektrooskara se hodnotí největší procentní nárůst vytříděných objemné elektrospotřebičů nebo elektrických nástrojů v meziročním srovnání. Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s., který soutěž vyhlašuje, v roce 2022 vysbíral v Moravskoslezském kraji 4 310 tun elektra na 1 274 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR:

Kategorie Obec / město Výsledek
Obce do 4 000 obyvatel Hukvaldy nárůst sběru o 111 %
Obce 4 001 – 9 999 obyvatel Vratimov nárůst sběru o 43 %
Obce nad 10 000 obyvatel Orlová nárůst sběru o 34 %

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.