Menu

Tisková zpráva – Nový školní rok přinese i změny související s válkou na Ukrajině a energetickou krizí

Návrat dětí do školních lavic po letošních letních prázdninách bude zřejmě náročnější než jindy. Nový školní rok s sebou přinese i změny související s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. I přes nelehkou ekonomickou situaci však budou pokračovat investice do krajských škol a krajská stipendia. Přibydou také nové školy a otevřou se nové vzdělávací obory.

Největší změnou oproti loňskému září je nástup ukrajinských dětí do škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji. „Zapojení ukrajinských dětí, žáků a studentů do procesu vzdělávání v České republice má oporu v zákonech Lex Ukrajina a Lex Ukrajina 2. Část dětí už byla do mateřských školek, základních a středních škol přijata v průběhu uplynulého školního roku, s dalšími počítáme v září. Například mateřské školy už navštěvuje 465 dětí, od září přibyde 254 dětí. Základní školy přijaly 1996 žáků, s novým školním rokem jich bude o 504 více. Na středních školách v Moravskoslezském kraji studuje 88 ukrajinských studentů, od září se číslo zdvojnásobí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny. Dodal, že kvůli mimořádnému přijetí žáků z Ukrajiny byly v 18 mateřských školách v kraji navýšeny kapacity o 135 míst. Ze stejného důvodu navýšily kapacitu také dvě základní školy, a to o 26 žáků. „Jedná se zřejmě o maximální počet ukrajinských dětí v našich školách. Bude jich spíše ubývat, protože se některé vracejí domů na Ukrajinu,“ upozornil náměstek hejtmana.

Předpokládá, že do škol v Moravskoslezském kraji nastoupí v novém školním roce přes 12 tisíc prvňáčků. „Výsledný počet bude však ještě ovlivněn například žádostmi o odklad. V posledních třech letech byl počet žáků v 1. ročnících základních škol konstantní a pohyboval se mírně nad 11,5 tisíce,“ upřesnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny. Dodal, že ke konci loňského září se v základních školách Moravskoslezského kraje vzdělávaly v běžných i speciálních třídách téměř 104 tisíce žáků. Dalších 523 žáků bylo vzděláváno formou individuálního vzdělávání, tzv. domácí vzdělávání, a více než 900 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí nebo zahraniční škole. „Jak přesně to bude vypadat v nadcházejícím školním roce, budeme vědět v listopadu, poté, co školy vyplní matriky,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že do mateřských škol všech zřizovatelů v Moravskoslezském kraji bylo ke konci května pro nový školní rok zapsáno 11 494 dětí. Celkově mateřské školy navštěvovalo necelých 39 tisíc dětí.

„V našem regionu několik let přibývají také žáci, kteří navštěvují střední školy. Očekáváme mírný nárůst i letos. Předpokládáme, že ke studiu na středních školách v kraji nastoupí téměř 11 tisíc nových žáků. Celkem se tak ve středních školách a konzervatořích bude vzdělávat téměř 50 tisíc žáků,“ řekl náměstek hejtmana.

V kraji začne fungovat 6 nových základních a mateřských škol. Jde o alternativní, malé školy. Na Novojičínsku to bude Mateřská škola Orlíček ve Veřovicích a Lesní mateřská škola Zahrádka ve Štramberku. Na Frýdecko‑Místecku Lesní mateřská škola Za potokem v Chlebovicích a Základní škola a lesní mateřská škola Hnízdo – škola, která voní lesem, v Kozlovicích. V Chotěbuzi na Karvinsku budou děti nově chodit do Základní školy Lokahi, další novou základní školou bude ScioŠkola Ostrava.

Přibydou také nové středoškolské obory. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava má zapsán nový tříletý obor s výučním listem Chemik, Střední škola služeb a podnikání Ostrava-Poruba zas tříletý obor s výučním listem Rekondiční a sportovní masér. Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice začne vyučovat obor Mechanik elektrotechnik, který nahradí obor Elektrotechnika. Studenti Vyšší odborné školy Mediální tvorby budou moci nově studovat Mediální komunikaci, AHOL – Vyšší odborná škola nově nabízí obor Logistik specialista. Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO nahradí obor Veterinární sestra novým oborem Veterinářství. „Nové obory vznikly v reakci na požadavky konkrétních zaměstnavatelů a trhu práce,“ zdůraznil náměstek hejtmana.

I přes nelehkou ekonomickou situaci bude Moravskoslezský kraj ve školním roce 2022/2023 pokračovat v intenzivní podpoře odborného školství. „Nadále budeme motivovat žáky ke vzdělávání v řemeslných a technických oborech, které jsou pro tento region tolik potřebné, a to formou stipendia financovaného z rozpočtu kraje. Ve třiceti středních školách na území kraje mohou žáci vybraných oborů vzdělání obdržet až 17 tisíc korun za školní rok,“ potvrdil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Moravskoslezský kraj bude s pomocí evropských peněz i v novém školním roce realizovat několik investičních projektů. Z končícího programovacího období IROP to budou například Moderní metody pěstování rostlin, Podpora technických a řemeslných oborů v MSK, Modernizace výuky informačních technologií II a Výuka pro Průmysl 4.0 II v celkovém finančním objemu 81 milionů korun.

Pokračovat bude příprava pěti investičních projektů financovaných z IROP v rámci programovacího období 2021-2027, a to Rozšíření a modernizace výukových prostor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově střední škole Český Těšín, Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava, Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava a Modernizace výuky informačních technologií III za téměř 260 milionů korun.

Zároveň se ve školách průběžně realizují investiční akce z krajského rozpočtu. Dokončují se rekonstrukce školních kuchyní v Základní škole v Ostravě-Porubě na Čkalovově ulici, ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě. Na opravu střechy se připravují Dětský domov a Školní jídelna v Radkově. Třinecké gymnázium se těší na přístavbu tělocvičny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.