Menu

Tisková zpráva – Nové centrum informačních technologií zvýší kvalitu výuky na střední škole v Jablunkově

Střední škola Jablunkov má novou učebnu počítačových sítí a novou učebnu 3D tisku, automatizace a robotiky. Tyto moderní technologie si žáci osvojí díky projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II), z jeho prostředků byly specializované učebny financovány. Celkem stály 6,5 milionu korun.

„Na krajských středních školách posilujeme inovativní přístupy ve výuce tak, aby žáci rozvíjeli své technické znalosti a dovednosti, které jsou na trhu práce stále důležitější. Poznatky z moderně vybavené učebny počítačových sítí žáci uplatní na vysokých školách, ale i přímo v praxi po ukončení střední školy. Druhá učebna pak žákům umožní osvojit si dovednosti v oblasti 3D tisku, robotiky a automatizace. Kromě samotné výuky budou nové učebny sloužit i volnočasovým aktivitám zaměřeným právě na rozvoj těchto klíčových oblastí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. Doplnil, že vybudování a zařízení nových učeben přišlo na 6 a půl milionu korun. Škola z vlastních prostředků pokryla stavební úpravy a nákup nábytku celkově za 400 tisíc korun. Náklady na samotné vybavení centra byly vyčísleny na 6,1 milionu korun. Z 85 % je pokryly prostředky z projektu OKAP II, 10 % přispěl stát, pětiprocentní spoluúčast měl jako žadatel projektu Moravskoslezský kraj.

Nově zřízená učebna počítačových sítí je založena na technologiích a výukovém systému společnosti Cisco, světového lídra v oblasti síťových technologií. V tomto programu dokončují pedagogové jablunkovské střední školy kurzy, aby mohli efektivně tento výukový systém aplikovat. Střední škola Jablunkov navíc plánuje v následujících letech založit Cisco Networking Academy (zkráceně Netacad).

Ve druhé učebně bude využíváno nově pořízené přístrojové vybavení, které obsahuje například kompaktní 3D tiskárny, ruční skener, stavebnici simulace výrobní linky v továrně, balíček logických modulů nebo edukační buňku s průmyslovým robotem FANUC.


Projekt OKAP II (financovaný z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělání) je realizován v období 7/2021–11/2023 Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi. Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností. Celkové náklady projektu činí 450 mil. Kč.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.