Menu

Tisková zpráva – Navzdory válce na Ukrajině a vysoké inflaci skončilo loňské hospodaření Moravskoslezského kraje v přebytku

Navzdory válečnému konfliktu na Ukrajině a rostoucí inflaci, které vloni zásadně ovlivnily hospodaření Moravskoslezského kraje, skončilo rozpočtové saldo v téměř miliardovém přebytku. Kraj pokračoval v investicích a zhodnocoval svůj majetek. Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky za loňský rok, které schválili krajští zastupitelé.

Úspěšné hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2022 dokazují účetní data. Hospodářský výsledek Moravskoslezského kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. prosinci loňského roku částky 2,688 miliardy korun. Rozpočtové saldo, které zachycuje informaci o rozdílu mezi skutečnými příjmy a výdaji v daném roce, pak skončilo přebytkem ve výši 990 milionů korun.

Odpovědné hospodaření Moravskoslezského kraje opět potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s. Kraj obhájil nejvyšší aktuálně dosažitelný mezinárodní rating A1 s negativním výhledem. „Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tak říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Dodal, že agentura ve svém hodnocení ocenila hlavně pokračující konzervativní styl řízení krajských financí. „Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme malé dluhy a udržujeme si vysokou hotovostní rezervu na účtech. Podíl hotovosti a krátkodobých investic v poměru k dluhu v roce 2022 stoupl na vysokých 256 procent,“ upřesnil hejtman Jan Krkoška s tím, že hospodaření kraje za loňský rok přezkoumalo také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření kraje ze zákona každý rok. Jsem rád, že ani tentokrát nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl hejtman Jan Krkoška.

Rozpočet kraje na rok 2022 byl schválen jako schodkový v objemu 12 miliard korun Upravený krajský rozpočet dosáhl ke konci loňského roku výše 39 miliard. Rozpočtové hospodaření kraje skončilo přebytkem ve výši téměř 1 miliardy, přičemž upravený rozpočet počítal až se 4miliardovým schodkem. „Na takto pozitivní výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné daňové příjmy. Celkový příjem z daní se meziročně zvýšil o 14 procent. Zapříčinil to hlavně růst ekonomiky a vysoká míra inflace v Česku, což způsobilo zvýšený výběr inkasa zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Upřesnil, že Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s 35,7 miliardy korun. Skutečné výdaje v roce 2022 ovlivnil nárůst přijatých dotací a čerpání další části investičního úvěru přijatého v závěru roku 2020, které posílilo financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Ke konci roku 2022 na účtech kraje zbylo přes 6 miliard korun. „Většina prostředků, které nám na účtech zbyly, byla automaticky zařazena do rozpočtu na letošní rok. Necelých 800 milionů korun z této částky představuje nespecifikovaný zůstatek vytvořený především příjmy ze sdílených daní. Z tohoto zůstatku jsme tak mohli financovat nové akce kraje, podpořit příspěvkové organizace i přidělit prostředky do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Celkový dluh Moravskoslezského kraje dosáhl ke konci loňského roku 2,2 miliardy korun, což je o 451 milionů Kč více než v roce 2021. K nárůstu došlo vyšším saldem průběžného čerpání a splácení úvěru na předfinancování evropských projektů od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCB) a čerpáním úvěru od České spořitelny, a.s., který je určen pouze na financování investičních akcí kraje (stavební úpravy budov, rekonstrukce mostů, silnic apod.). „Z 3miliardového investičního úvěru, přijatého v závěru roku 2020 pak kraj vloni odčerpal 522 milionů. Je to méně, než jsme původně počítali. Zbývající část odčerpáme do roku 2024, přičemž splácet budeme v letech 2026 až 2035,“ dodal náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že kraj zároveň průběžně splácí úvěry od Evropské investiční banky (EIB), jejichž část byla v roce 2019 refinancována úvěrem od UCB s finální splatností obou úvěrů v roce 2025.

Zadluženost Moravskoslezského kraje podle ratingové agentury Moody´s dosáhla na konci roku 2022 hodnoty 6,3 procenta (vyjadřuje poměr dluhu k provozním příjmům). Kraj rovněž plní tzv. fiskální pravidlo dané zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (6,9 %), a to s vysokou rezervou, kdy hraniční hodnota tohoto ukazatele je 60 procent. „Letos očekáváme také příjem od likvidátorky Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, kde díky úspěšnému prodeji portfolia banky České spořitelně by mohl kraj získat zpět celý svůj vklad ve výši 350 milionů korun. Ten byl loni v únoru zablokovaný kvůli ruské invazi na Ukrajinu a uvalením sankcí na tuto banku,“ uzavřel náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Co vyplývá ze Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2022:

Kraj realizoval např. tyto projekty (uvedeny výdaje vynaložené v roce 2022):

Z vlastních zdrojů kraje byly podobně jako v minulých letech financovány zejména investice v odvětví školství (467 mil. Kč), v odvětví zdravotnictví (418 mil. Kč) a v odvětví dopravy (312 mil. Kč). Byla provedena např. rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (52 mil. Kč), rekonstrukce elektroinstalace Mendelova gymnázia v Opavě (48 mil. Kč), stavební úpravy pavilonu L ve Slezské nemocnici v Opavě (134 mil. Kč). Došlo i na rekonstrukci mostu ev. Č. 4804-2 v Košatce (62,5 mil. Kč) a další.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.