Menu

Tisková zpráva – Návrh muralu pro zeď pod Bazaly přinese mezinárodní umělecká soutěž

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj vyhlašuje otevřenou mezinárodní výtvarnou soutěž na provedení muralu, tedy velkoplošné malby na opěrné zdi nad stadionem Bazaly. Budoucí „plátno“ má v rozměru tisíc metrů čtverečních.

„Mural je forma uměleckého vyjádření, která má ve městech své místo. Stejně jako v případě jiných forem umění je však důležité hledání kvality a jedinečnosti díla vycházející z identity místa. Město Ostrava dlouhodobě diskutovalo s Moravskoslezským krajem problematiku opěrné zdi nad Bazaly a mural představoval jedno z možných řešení. Jedná se o dominantní plochu v blízkosti centra města a oceňuji proto, že jsme s krajem jakožto s vlastníkem zdi, nalezli konsensus v tom, aby ztvárnění vzešlo jako výsledek mezinárodní umělecké soutěže, kterou město v rámci svých mural aktivit zorganizuje,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Město Ostrava se tématem muralu zabývá již několik let. V roce 2020 pod vedením kurátorky Alexandry Krolikové zrealizovalo pilotní projekt muralu SKOK, dílo známého polského umělce Mariusze M-City Warase. V návaznosti na tuto úspěšnou aktivitu se rozhodlo pokračovat v organizaci a koordinaci muralových aktivit na území města a pro přípravu obdobných projektů sestavilo tým ze zástupců kulturní scény, platformy Ostrava360, Městského ateliéru prostorového plánování a architektury a města. Tým se zabývá identifikací vhodných ploch pro mural, doporučuje postupy a navrhl zadání také této umělecké soutěže. V budoucnu se může zabývat výběrem zdi do příštích projektů výtvarných soutěží či legalizace užívání ploch streetartové veřejnosti. Město předpokládá pokračování projektu v dalších letech a tím podporu vzniku více muralových děl. Úspěšně byl v centru města realizován již zmíněný SKOK, Ostravská Madonna amerického streetartisty Nilse Westergarda nebo Creative Placemaking amerického streetartisty známého jako Gaia v DOV. Přehled muralů (včetně těch již neexistujících) mapuje také platforma Ostravské sochy.

Podle 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky má vytváření muralů hned několik přínosů. Nejen, že dochází ke kultivaci zanedbaných prostor, ale také v dnešním světovém kontextu vysílají tato díla široké veřejnosti podněty k zamyšlení. „Muraly se tak stávají vynikajícím prostředníkem komunikace mezi uměleckou komunitou a veřejností, hlavně v případech, když umělecká díla odrážejí něco z historie či současných potřeb daného místa či doby. Uvedené dílo pak nezůstává pouze ozdobou města, ale má svou přidanou hodnotu. Jsem rád, že jsme s Ostravou našli cestu, jak dnes šedou zeď na Bazalech, nabídnou jako plátno světovým umělcům.“

Již 15. března se otevře možnost českým i zahraničním umělcům navrhnout dílo, které promění známou opěrnou zeď nad stadionem Bazaly ve Slezské Ostravě. V souvislosti s umístěním muralu bylo definováno samotné téma soutěže: soutěžní návrh by měl reflektovat v posledních letech výrazný a významný rozvoj města Ostravy a Moravskoslezského kraje a zároveň by měl reagovat na specifika města/regionu jako takového, a to ať už historická, sociální či sportovní, včetně vhodného připomenutí 100. výročí sportovního klubu FC Baník Ostrava, který je s lokalitou BAZALY neodmyslitelně spjat.

Zadání samotné soutěže je unikátní. Poprvé v historii společně vyhlašuje statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj výtvarnou soutěž pro realizaci mural art. Po vzájemné dohodě se město na své náklady rozhodlo připravit a zkoordinovat výtvarnou soutěž, a to ve spolupráci s ostravskými osobnostmi a umělci, kteří pomáhali definovat samotné znění soutěžních podmínek. Moravskoslezský kraj naváže na samotnou soutěž a na své náklady ve spolupráci s vítězem soutěže zrealizuje samotné dílo. To by mělo být realizováno již na konci léta tohoto roku.

V porotě, která rozhodne o vítězi soutěže, zasednou mimo zástupci města a kraje, stejně jako tři významné osobnosti. Alexandra Kroliková, kurátorka řady muralových projektů v ČR i v zahraničí, Daniela Rywiková, proděkanka Filosofické fakulty Ostravské univerzity a Jiří Surůvka, český umělec a performer.

Konkrétní podmínky soutěže včetně příloh jsou dostupné na webových stránkách www.streetart.ostrava.cz.

Zájemci o informace se mohou obracet na e‑mailovou adresu streetart@ostrava.cz. Termín pro zaslání návrhů je 10. května 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.