Menu

Tisková zpráva – Na kosárně v Karlovicích odhalí novou expozici kovárny

Muzeum v Bruntále připravuje odhalení zcela nové expozice kovárny. K vidění bude v bývalé kosárně v Karlovicích ve Slezsku a přiblíží historii objektu, ve kterém se kdysi vyráběly kosy a drobné kovové nástroje. Součástí expozice bude i interaktivní model hamru, který se zde v minulosti nacházel a sloužil k výrobě a opracovávání železa. Expozice bude slavnostně zpřístupněna 23. března.

„Kosárna v Karlovicích je součástí Technotrasy, která propojuje technické atraktivity v našem regionu. Náš kraj je na tyto zajímavosti i díky své průmyslové historii opravdu bohatý a jednotlivé zastávky na Technotrase výletníkům nabízí řadu zážitků. Právě v kosárně se konají workshopy pletení košíků, nová expozice toto místo skvěle obohatí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že Moravskoslezský kraj technické atraktivity pravidelně podporuje v rámci dotačního programu, bruntálské muzeum na novou expozici od kraje získalo 150 tisíc korun, celkové náklady byly vyčísleny na 200 tisíc korun.

Karlovická kosárna pochází ze 17. století a je zařazena mezi národní kulturní památky. „Pro budoucí generace chceme zachovávat nejen samotné památky, ale také tradice, které jsou s nimi spjaté. Nová expozice představuje železářskou historii obce a kovářské řemeslo, v kovárně se vyráběly právě kosy a jiné drobné, převážně zemědělské nástroje. Před kosárnou návštěvníkům poprvé ukážeme i interaktivní model hamru. Těchto zařízení na zpracování železa se v obci v minulosti nacházelo více,” řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že lidé si budou moci prohlédnout i vyzkoušet, jak hamr fungoval.

„Novou expozici kovárny jsme vytvořili na podzim loňského roku. Návštěvníci uvidí nejen kovářskou výheň, ale třeba i kovářský měch, který společně s dalším vybavením kovárny prošel rukama našich konzervátorek, které jednotlivé sbírkové předměty připravovaly,” okomentovala novou expozici ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková. O realizaci expozice kovárny se postaral historik bruntálského muzea Igor Hornišer. Ten si pro návštěvníky připraví komentované prohlídky expozice, kde popíše nejen jednotlivé předměty, ale i souvislost s historií obce Karlovice.

Slavnostní otevření nové expozice, bude obohaceno vernisáží výstavy poDoba kovOVA, kterou připravuje ve spolupráci s Muzeem v Bruntále Umělecké slévárenství z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Na výstavě si budete moci prohlédnout umělecké odlitky vyrobené studenty Uměleckého slévárenství i velkoformátové fotografie,“ doplnila ředitelka Muzea v Bruntále. Účast na akci přislíbila i škola AVE ART Ostrava, která zde představí obor uměleckého kovářství.

Slavnostní odhalení nové expozice kovářství v kosárně Karlovice se uskuteční v sobotu 23. března v 15 hodin, tento den bude kosárna přístupná až do 18 hodin. Součástí programu bude kromě samotného odhalení i vernisáž výstavy. Otevírací doba kosárny je pak do konce května od středy do neděle, a to mezi 9:30 a 17:30. Od června až do konce prázdnin je přístupná denně. Více informací na stránkách Muzea v Bruntále.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.