Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj je lídrem v podpoře sociálního podnikání

Žádný jiný kraj v České republice nepodporuje sociální podnikání v takovém rozsahu a s takovou kontinuitou, jako Moravskoslezský kraj. Také letos přispěje sociálním podnikům, aby zvýšil jejich konkurenceschopnost a rozšířil nabídku pracovních míst pro lidi se zdravotním nebo sociálním hendikepem. Z krajského rozpočtu letos půjdou 3 miliony korun na podporu celkem 12 žadatelů.

„Zaměstnávání znevýhodněných osob může pro firmy znamenat určitou zátěž, a to nejen legislativní. O to více si vážím jejich ochoty nabízet lidem se sociálním nebo zdravotním hendikepem práci. Dávají jim šanci na lepší život, a hlavně na to, aby se cítili plnohodnotnou součástí naší společnosti. Proto Moravskoslezský kraj sociální podnikání podporuje. Letos přispějeme 12 firmám v souhrnu tři miliony korun. Za krajské peníze si mohou vybavit provoz nebo ho zrekonstruovat, také si mohou zaplatit například digitalizaci výroby. Každá pracovní pozice, kterou se nám podaří zachovat nebo dokonce vytvořit, je investicí do budoucnosti a stability našeho regionu a zlepšení kvality života všech jeho obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vysvětlil, že krajskou dotaci mohou získat podniky sdružené v Klastru sociálních inovací a podniků SINEC nebo evidovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

„Letos přispějeme například na nákup výdejních automatů na včelí produkty. Sociální podnik Medoo Silesia přišel s nápadem, jak posílit prodej jejich výrobků i mimo turistickou sezónu. Zatím totiž prodej cílí na návštěvníky farmářských trhů a prodejny v areálu šilheřovického zámku, kde firma sídlí. Zvýšení obratu by mohlo pro znamenat jejich další rozvoj a možná i navýšení pracovních pozic. Podle našich informací zaměstnávají nejen lidi se zdravotním postižením, ale také třeba azylanty nebo dokonce osoby po výkonu trestu. Všichni tito lidé si zaslouží druhou šanci nebo podmínky pro zlepšení životní situace,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil, že kraj také přispěje na nákup vysokozdvižného vozíku pro chráněné dílny Charity Opava. Kraj dále podpoří i nákup kapslovacího stroje pro výrobu vitamínů, díky kterému bude moci společnost P&A Thrax zaměstnat další znevýhodněné osoby. Dalším podpořeným projektem je například údržba vozidel a rekonstrukce provozu prádelny společnosti PRAPOS.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.