Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj a společnost ROCKWOOL závazky dobrovolné dohody i přes koronavirus dodržely

Moravskoslezský kraj a společnost ROCKWOOL se i vloni zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec svých zákonných povinností a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Své sliby splnily, i když kvůli pandemii koronaviru nebyla naplněna finanční výše některých závazků.

„Jedním ze způsobů, jak lépe chránit životní prostředí v regionu, je zodpovědný přístup velkých podniků, které se snaží na minimum snížit negativní dopady své činnosti na životní prostředí využitím nejmodernějších technologií, a jsou ochotny udělat i něco navíc nad rámec svých zákonných povinností. Cením si toho, že se už sedm podniků v dobrovolných dohodách s Moravskoslezským krajem zavázalo k dalším krokům, které situaci v našem regionu zlepšují. Společnost ROCKWOOL je jedním z nich a podle hodnocení závazků minulého roku své sliby i přes složitou epidemickou situaci splnila,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj podle dobrovolné dohody financuje z krajského rozpočtu například nadlimitní čištění komunikací II. a III. tříd v regionu a ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol, kteří žijí v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. „Kvůli onemocnění covid‑19 jsme museli zvýšit finanční příspěvky do zdravotnictví, a proto jsme nemohli nadlimitně čistit silnice tak, jak jsme si přáli. Podle původních plánů se uskutečnil pouze první cyklus čištění v květnu, ty ostatní jsme s výjimkou emisně nejzatíženější Ostravy museli redukovat. Podařilo se nám uskutečnit ozdravné pobyty pro 296 předškoláků a 314 žáků prvního stupně základních škol,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj i loni ze svého rozpočtu přispěl na výměnu starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7,5 tisíce korun. Žadatelům o kotlíkovou dotaci jsme navíc z krajského rozpočtu poslali už skoro 60 milionů korun. Vloni jsme proplatili 4,2 milionu korun. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. Znamená to, že tato instituce minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Závazky dobrovolné dohody splnila také společnost ROCKWOOL. „Zavázali jsme se například k údržbě zeleně a péči o trávníky v areálu výrobního závodu ROCKWOOL, na které jsme vynaložili částku 847 tisíc korun. Investovali jsme tedy o 111 tisíc korun více, než byl dohodnutý plán. Současně jsme vložili více než 530 tisíc korun do úklidu silnic a některých zpevněných ploch ve vlastnictví ROCKWOOL,ˮ řekl manažer výrobního závodu ROCKWOOL Paweł Pomykała. Údržba vegetace pomáhá k přeměně oxidu uhličitého na kyslík a úklid zpevněných ploch snižuje prašnost. Péče o travnaté plochy, keře a stromy zabraňuje erozi půdy, odfiltrovává znečišťující látky z dešťové vody a absorbuje mnoho druhů znečišťujících látek ze vzduchu.

V roce 2019 společnost ROCKWOOL dokončila výstavbu vlastního recyklačního závodu. V bohumínském závodě tedy v současnosti nevznikají žádné odpady, které by vyžadovaly skládkování. Recyklace zároveň významně ovlivnila snížení dopravy nákladními vozidly. „V roce 2020 se nám také podařilo optimalizovat výrobní proces a snížit spotřebu vody pro výrobní účely o 7 % oproti roku 2019. Věříme, že dodržování zásad udržitelného rozvoje a modernizace a zefektivnění výrobního procesu povedou k zlepšení životního prostředí jak v Bohumíně, tak i v Moravskoslezském kraji,ˮ uzavřel manažer výrobního závodu ROCKWOOL Paweł Pomykała.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.