Menu

Tisková zpráva – Krajští úředníci opět uklízeli přírodu. Z okolí Heřmanického rybníka vysbírali dvacet kubíků odpadu

I letos se zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě zapojili do akce Ukliďme Česko, která se koná u příležitosti Dne Země. Přes 30 lidí uklízelo kolem Heřmanického rybníka v Ostravě.

Dobrovolníci vysbírali z okolí této přírodní památky dva velkoobjemové desetikubíkové kontejnery odpadu – hory plechovek, skleněných a plastových lahví, igelitových tašek, obalů, vysloužilého elektra, kusů nábytku, umělé hmoty, rybářských vlasců, pneumatik a dalších odpadků, kterých se jejich majitelé rozhodli zbavit a vyhodit je do přírody.

„Okolí Heřmanického rybníka připomíná díky chování nezodpovědných lidí spíše smetiště než přírodní památku a evropsky významnou lokalitu v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. Černé skládky ohrožují vodní prostředí včetně chráněného čolka velkého a také ptáky, kteří tu hnízdí. Rybník totiž patří mezi jednu z nejvýznamnějších ornitologických oblastí v Česku. Rozhodli jsme se proto alespoň část odpadů sesbírat, naložit s nimi, jak se patří, a přispět tak ke zlepšení životního prostředí. Zároveň podporujeme enviromentální výchovu obyvatel, aby se v budoucnu vzniku takových skládek předešlo,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Úklid odpadků je jednou z mnoha společensky odpovědných aktivit krajského úřadu, které jeho zaměstnanci vykonávají nad rámec svých pracovních povinností. „Jsem rád, že na tyto dobrovolnické aktivity, i když jsou fyzicky docela namáhavé, naši zaměstnanci slyší a obětují kousek svého pohodlí pro zlepšení životního prostředí. Že jim není lhostejné, jak jejich okolí vypadá.,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.