Menu

Tisková zpráva – Kraj navyšuje podporu kultury a památkové péče

Moravskoslezský kraj významně přispívá na opravy památek i na kulturní dění v regionu. V tomto roce půjde z krajské kasy celkem 52 milionů na památkovou péči, minimálně 60 milionů korun na nejrůznější kulturní akce, další peníze kraj přispěje knihovnám, profesionálním divadlům nebo třeba na audiovizuální tvorbu. Nemalé prostředky pak směřuje na investice do muzeí, hradů, zámků a dalších kulturních organizací, které zřizuje.

„Nechci sázet na falešnou skromnost. Oproti minulé vládě do kultury a památkové péče přispíváme více než dvojnásobek prostředků. Na hejtmanství jsme přišli v roce 2016, kdy šlo na kulturu 329 milionů korun. Letos se jedná o částku vyšší než 800 milionů. Od roku 2016 jsme financování oprav památek a kulturního života v kraji průběžně navyšovali a plánujeme v tom i pokračovat,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a upozornil, že v tomto nárůstu došlo k logickému propadu v době covidu, kdy byla společnost, a tedy i kultura nebo třeba cestovní ruch, značně paralyzovaná. Mnohé akce se v letech 2020 a 2021 nekonaly, také se zastavila nebo zbrzdila řada projektů.

„Za velmi důležité považuji opravy památek a památkově chráněných nemovitostí. Na březnovém zastupitelstvu bylo rozděleno 12 milionů korun na celkem 30 projektů. Mezi nimi například najdete například opravy ohroženého zámku Bravantice, restaurátorské práce v kostele sv. Jiří v Pelhřimovech nebo obnovu tří roubenek v památkové rezervaci Štramberk. Roubenky se opravují původními řemeslnými tesařskými a truhlářskými metodami, kdy se například k utěsnění spár používá ovčí vlna. Domky tak budou nadále z původních materiálů, při opravách je respektována i barevnost. Rekonstrukce tedy zachovají památkovou hodnotu i autenticitu staveb,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo s tím, že všechny podpořené projekty jsou zveřejněny na stránkách kraje. Doplnil, že v červnu půjde dalších 35 milionů na obnovu památek nadregionálního významu, o udělení dotací bude opět rozhodovat krajské zastupitelstvo.

Moravskoslezský kraj také každoročně přispívá na nejrůznější aktivity v oblasti kultury, ať už se jedná o drobnější lokální akce nebo akce krajského či dokonce nadregionálního významu. „Když se opět ohlédneme za březnovým rozhodováním krajských zastupitelů, je na místě zmínit dotace pro 55 projektů, jako jsou Noc kostelů, Třebovický koláč, Pimprléto, Těšínský jazzový festival a další benefiční koncerty, folklórní setkání nebo třeba divadelní přehlídky. Z velkých prestižních akcí pak kraj podporuje například Svatováclavský hudební festival, Colours of Ostrava, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka nebo třeba Shakespearovské slavnosti. Na celkem 25 takových akcí kraj celkem přispěl přes 33 milionů korun,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a zdůraznil, že velké akce nadregionálního významu ve výsledku generují pro region řadu benefitů. Kromě pozitivního ekonomického dopadu také zvyšují jeho prestiž a atraktivitu.

Moravskoslezský kraj v oblasti kultury a památkové péče také podporuje knihovny, profesionální divadla v kraji nebo audiovizuální tvorbu. „Moravskoslezský kraj zřizuje pouze jediné divadlo, jedná se o Těšínské divadlo. Podporujeme ale i všechna ostatní profesionální divadla na území Moravskoslezského kraje, včetně těch soukromých. Letos se mezi ně rozdělí skoro 17 a půl milionu korun, dalších skoro 23 milionů dostanou knihovny v kraji. A letos přišel Moravskoslezský kraj s novinou, nabízíme dotaci pro kulturně kreativní odvětví, pro tuto oblast máme v rozpočtu alokováno 5 milionů,“ sdělil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Kromě výše zmíněné podpory Moravskoslezský kraj významně financuje nejrůznější investiční projekty svých příspěvkových organizací. „Skoro tři a půl miliardy korun letos v kultuře půjde na nejrůznější projekty a stavby. V ostravské Galerii výtvarného umění, Muzeu Těšínska a Moravskoslezské vědecké knihovně připravujeme digitalizaci kulturního dědictví kraje, chystá se rozsáhlá revitalizace Těšínského divadla, které se tak promění v Těšínské kulturní a divadelní centrum. Na Žerotínském zámku vznikne centrum relaxace a vzdělávání, depozitář Muzea Beskyd ve Frýdku‑Místku projde rekonstrukcí a pro Muzeum v Bruntále postavíme depozitář zcela nový. Také budeme pokračovat v revitalizaci národní kulturní památky Zámek Bruntál. No a samozřejmě, samostatnou kapitolou je Černá Kostka, která by měla být financována z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.