Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Kraj i společnost AL INVEST Břidličná dodržely závazky dobrovolné dohody

Společnost AL INVEST Břidličná a Moravskoslezský kraj uzavřely začátkem června 2022 dobrovolnou dohodu. Jejím cílem je pomoci životnímu prostředí. Zpětné hodnocení potvrdilo, že obě strany splnily všechny aktivity, ke kterým se dohodou zavázaly.

V rámci dobrovolných dohod se kraj a velké podniky zavazují k aktivitám, které mají vést k menšímu zatížení životního prostředí. Aktuálně má kraj dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. Kromě AL INVEST Břidličná se k aktivitám nad rámec legislativy zavázaly ještě společnosti Třinecké železárny, Lenzing Biocel Paskov, OKK Koksovny a BorsodChem MCHZ. Všechny dobrovolné dohody s těmito firmami již byly vyhodnoceny s pozitivním výsledkem: vše do puntíku splněno.

„Cením si přístupu všech firem, které našemu kraji a jeho obyvatelům nabízejí něco navíc. Dobrovolné dohody jsou silným výrazem společenské odpovědnosti a já děkuji za každou z nich. Všichni víme, že je životní prostředí v našem kraji skutečně velkým tématem, zejména kvalita ovzduší. Právě proto firmy i kraj nabízejí opatření, která mají vzduch, který dýcháme, zkvalitnit. Jedná se o nadlimitní čištění komunikací, výsadby zeleně nebo třeba příspěvky na monitoring ovzduší. Fabriky pak významně investují do nejmodernějších technologií, aby jejich činnost životní prostředí zatěžovala co nejméně,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a připomněl, že se obě strany v dobrovolných dohodách zavazují k aktivitám nad rámec zákona.

Mezi aktivitami, které budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, má Moravskoslezský kraj kromě nadlimitního čištění komunikací nebo podpory regionálního monitoringu kvality ovzduší, také příspěvky na výměnu starých kotlů v domácnostech nebo například podporu obcí v efektivnějším nakládání s komunálními odpady.

AL INVEST Břidličná se v rámci dobrovolné dohody zavázala k celkem 5 opatřením. „Jsme hrdí na to, že jsme úspěšně dokončili plnění dohodnutých závazků s Moravskoslezským krajem. Naše investice do modernizace komunikací, vysokozdvižných vozíků, páteřních rozvodů páry, kompresorů a traf přinesly vynikající výsledky. Dosáhli jsme významného snížení prašnosti a emisí CO2, což má pozitivní dopad na životní prostředí i naši společnost. Spolupráce s Moravskoslezským krajem byla úspěšná a společně jsme dokázali přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnému provozu naší společnosti,“ řekl předseda představenstva společnosti David Bečvář.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.