Menu

Tisková zpráva – Jeseníky budou mít svůj Dům přírody, oznámil ministr Petr Hladík

Ministr Petr Hladík navštívil v pátek 12. ledna 2024 Jesenicko. Debatoval s místními starosty nejen o zálohování a dotačních programech. Hladík zároveň představil projekt Domu přírody Jeseníků, který se pro tuto turisty velmi oblíbenou oblast začíná připravovat v Karlově Studánce. Svým podpisem zájem na vybudování moderního návštěvnického střediska stvrdili hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška spolu s Janem Poštulkou, ředitelem Horských Lázní Karlova Studánka a ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem.

„Oblast Pradědu ročně navštíví téměř půl milionu lidí. Jeseníky jsou jedinečné pohoří a to, že doposud nemají místo, kde by se návštěvníci mohli seznámit s jeho krásami, považuji za dluh vůči turistům i místním lidem. Dům přírody totiž nenabídne jen expozici, ale také ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík, který se dnes na místě s celým záměrem seznámil.

„Karlova Studánka je průsečíkem oblíbených turistických tras, je to jedna z nejvíce navštěvovaných lokací v našem regionu, která ročně láká statisíce výletníků. Je to ideální místo pro vybudování Domu přírody Jeseníků. Jeho hlavním posláním bude seznamování s bohatstvím místní krajiny a přírody a taky osvěta, jak se máme při výletech chovat, aby zde byl turismus udržitelný, aby krajina netrpěla a byla tu ve své kráse dál i pro příští generace,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že Moravskoslezský kraj je připraven při přípravách projektu spolupracovat, nabídne pomocnou ruku při marketingu a propagaci a v rámci možností bude také přispívat na jeho provoz

„Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Návštěvníkům chceme představit Jeseníky nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Lidé by si z ní měli odnášet hlavně to, co máme dělat proto, aby nám přírodní hodnoty zůstaly i do budoucna,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Unikátem Horských lázní Karlova Studánka je léčba všemi přírodními léčivými zdroji, která zavazuje podnik provádět udržitelnou správu a ochranu těchto zdrojů, zachovávat ekosystém okolo lázeňského místa a minimalizovat negativní dopady na přírodní prostředí s cílem zajistit tyto přírodní zdroje pro budoucí generace. Ochrana přírody je tak naším zájmem a Dům přírody nabízí možnost společně podporovat environmentální vzdělávání, osvětu a propagaci udržitelných praktik vedoucí k většímu povědomí o potřebě ochrany přírody a podpoře udržitelného cestovního ruchu,“ konstatuje Jan Poštulka, ředitel Horských Lázní Karlova Studánka.

Program Dům přírody je koncipován jako partnerský, podílí se na něm státní ochrana přírody ve spolupráci s místními provozovateli. Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností. Nyní je v provozu 9 návštěvnických a 9 menších informačních středisek v 14 chráněných krajinných oblastech a 1 národní přírodní rezervaci. V letošním roce by měly být otevřeny čtyři další – Dům přírody Českého krasu, Dům přírody Pálavy, Domu přírody Bílých Karpat a Dům přírody Hodonínské Doubravy.

Investorem Domu přírody Jeseníků bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, provozovatelem Horské Lázně Karlova Studánka. Financování se předpokládá ze státního rozpočtu a takzvaných Švýcarských fondů.

Dům přírody vznikne na státním pozemku, místo bylo vybráno po dohodě s obcí, Státními léčebnými lázněmi, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry. Dům přírody Jeseníků představuje koncepční řešení práce s návštěvníky v nejnavštěvovanějším místě CHKO Jeseníky v souladu s udržitelným turismem. Zahrnuje nejen vybudování nového moderního návštěvnického střediska, ale i doplnění dalších prvků nezbytné návštěvnické infrastruktury v oblasti Karlova Studánka – Bílá Opava – Ovčárna – Praděd – Hvězda (parkoviště), včetně prvků interpretačních.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.