Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Ekonomika Moravskoslezského kraje koronavirus ustála dobře

Navzdory přetrvávající pandemii koronaviru se Moravskoslezskému kraji podařilo v loňském roce pokračovat v investicích a zhodnocovat svůj majetek. Rozpočet skončil v přebytku, zadluženost se snížila a výrazně se zvýšily zůstatky na bankovních účtech. Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky za loňský rok, které dnes schválili krajští zastupitelé.

Odpovědné hospodaření Moravskoslezského kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s. Kraj obhájil nejvyšší aktuálně dosažitelný mezinárodní rating A1 se stabilním výhledem. „Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tak říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že agentura ve svém hodnocení ocenila hlavně pokračující konzervativní styl řízení krajských financí. „Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme malé dluhy a udržujeme si vysokou hotovostní rezervu na účtech. Podíl hotovosti a krátkodobých investic v poměru k dluhu v roce 2021 stoupl na vysokých 283 procent. Přitom kapitálové výdaje se přiblížily k částce 2,5 miliardy korun. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích tak činil 8 procent,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák s tím, že hospodaření kraje za loňský rok přezkoumalo také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření kraje ze zákona každý rok. Jsem rád, že ani tentokrát nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Hospodaření Moravskoslezského kraje v loňském roce bylo obdobně jako v roce 2020 ovlivněno financováním opatření na snížení dopadů pandemie koronaviru. Vloni došlo k obnovení růstu ekonomiky v Česku, což se pozitivně projevilo ve vyšších příjmech kraje z daní. Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s 35,7 miliardy korun. Ke konci roku 2021 na účtech kraje zbylo přes 5 miliard korun.

„Většina prostředků, které nám na účtech zbyly, byla automaticky zařazena do rozpočtu na rok 2022. Necelou 1,3 miliardy korun z této částky představuje nespecifikovaný zůstatek vytvořený především příjmy ze sdílených daní. Tyto příjmy byly vyšší, než jsme čekali, protože oproti předpokladu Ministerstva financí i očekávání kraje rostla ekonomika o 3,3 procenta. To se promítlo na vyšším inkasu daní, především daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Z tohoto zůstatku jsme tak mohli financovat nové akce kraje, podpořit příspěvkové organizace i přidělit prostředky do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Celkový dluh Moravskoslezského kraje dosáhl ke konci loňského roku 1,75 miliardy korun, což je o 37 milionů korun méně než v roce 2020. „V poměru k provozním příjmům dosáhla zadluženost kraje v roce 2021 hodnoty 5,4 procenta. Díky poklesu výše dluhu a zvyšujícím se provozním příjmům došlo k meziročnímu snížení tohoto ukazatele téměř o jedno procento,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že Moravskoslezský kraj kromě průběžně čerpaného a spláceného krátkodobého úvěru na předfinancování dotací u evropských projektů nadále splácí dlouhodobý úvěr Evropské investiční banky (EIB) uzavřený v roce 2010, který byl v roce 2019 z podstatné části za výhodnějších podmínek refinancován novým úvěrem od UCB. Jistiny těchto úvěrů pak kraj v souladu se splátkovými kalendáři doplatí v roce 2025.

„Z investičního úvěru, přijatého v závěru roku 2020 v objemu 3 miliard korun pak kraj vloni odčerpal necelých 400 milionů. Je to méně, než jsme původně počítali. Zbývající část odčerpáme do roku 2024, přičemž splácen bude v letech 2026 až 2035,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Úspěšné hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2021 dokazují také účetní data kraje. Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. 12. 2021 částky 2,076 miliardy korun.


Pro upřesnění: V závěrečném účtu i účetní závěrce je prezentována stejná ekonomika za stejné období, ale ze dvou pohledů. Z pohledu rozpočtu jde o skutečně přijaté příjmy a uhrazené výdaje, ale z pohledu účetnictví se jedná o výnosy a náklady časově spojené bez ohledu na to, zda došlo k peněžnímu toku.


Co vyplývá ze Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2021

Kraj realizoval např. tyto projekty (uvedeny celkové výdaje projektu)

Z daňových příjmů kraje byly podobně jako v minulých letech financovány zejména investice v odvětví školství (491 mil. Kč), zdravotnictví (247 mil. Kč) a dopravy (131 mil. Kč). Byly například vybudovány dílny pro praktické vyučování ve Střední odborné škole ve Frýdku‑Místku (90 mil. Kč), byla provedena demolice budov a výstavba sportoviště ve Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále (50,4 mil. Kč), výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů v Nemocnici Karviná-Ráj (33,2 mil. Kč). Došlo i na rekonstrukci opěrné zdi na silnici III/01125 v Nových Sedlicích (17,7 mil. Kč) a další.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.