Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Dobrovolnou dohodu dodržel kraj i AL INVEST Břidličná

Moravskoslezský kraj a společnost AL INVEST Břidličná se zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec zákonných požadavků a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. V roce 2020 své závazky splnily, přestože finanční výše některých závazků nebyla naplněna, a to s ohledem na mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID‑19.

„Náš kraj se stále vyrovnává s důsledky jistého nezájmu o stav životního prostředí v minulosti. Dnes už mají lidé a podniky naštěstí jiný přístup i jiné nároky. Také existují prostředky, jak naše životní prostředí lépe chránit. Jedním ze způsobů je i odpovědný přístup velkých podniků, které negativní dopady své činnosti na životní prostředí snížily s využitím nejmodernějších technologií na minimum. Vážím si toho, že jsou některé podniky ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon. Společnost AL INVEST Břidličná je jedním z nich,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že v dobrovolných dohodách s Moravskoslezským krajem se k dalším krokům, které situaci v našem regionu zlepšují, zavázalo už sedm podniků.

Moravskoslezský kraj podle dobrovolné dohody financuje z krajského rozpočtu například nadlimitní čištění komunikací II. a III. tříd v regionu a ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol, kteří žijí v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. „Kvůli onemocnění covid‑19 jsme museli zvýšit finanční příspěvky do zdravotnictví, a proto jsme nemohli nadlimitně čistit silnice tak, jak jsme si přáli. Podle původních plánů se uskutečnil pouze první cyklus čištění v květnu, ty ostatní jsme s výjimkou emisně nejzatíženější Ostravy museli redukovat,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj i loni ze svého rozpočtu přispěl na výměnu starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7,5 tisíce korun. Žadatelům o kotlíkovou dotaci jsme navíc z krajského rozpočtu poslali už skoro 60 milionů korun. Vloni jsme proplatili 4,2 milionu korun. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. Znamená to, že tato instituce, minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Společnost AL INVEST Břidličná své závazky splnila i v roce 2020. „Na základě zpracované energetické koncepce jsme v roce 2020 zahájili realizaci programu úspor elektrické energie. Prvním projektem byla výměna osvětlení a jeho řídícího systému v celém areálu společnosti s celkovým rozpočtem ve výši 46 milionů korun. Realizace byla zahájena v listopadu 2020 a dnes je úsporné osvětlení ve výrobních halách a venkovní osvětlení hotové. I letos budeme pokračovat v práci na projektech snižování energetické náročnosti,“ sdělil výkonný ředitel společnosti AL INVEST Břidličná David Bečvář s tím, že společnost také investovala bezmála čtvrt milionu korun do revitalizace zeleně uvnitř svého areálu, a tím v něm snížila prašnost a přispěla tak k menšímu zatížení životního prostředí.

„V loňském roce jsme také připravili vizi společnosti, která se zhmotnila do strategického programu ALFAGEN. Jeho cílem je rozvoj společnosti v sedmi oblastech, kterými jsou cirkulární ekonomika, zefektivnění výrobních procesů, využití obnovitelných zdrojů energie, zvyšování přidané hodnoty výrobků, rozvoj a motivace zaměstnanců, digitalizace procesů a intenzifikace využití současných výrobních prostor v existujících lokalitách. Očekávám, že program bude mít pozitivní dopad nejen na kvalitu a produktivitu výroby, ale zejména na snížení energetické náročnosti výrobních procesů a redukci uhlíkové stopy našich výrobků,“ dodal výkonný ředitel David Bečvář.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.