Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Dobrovolná dohoda kraje s Třineckými železárnami je splněna

Třinecké železárny a Moravskoslezský kraj se v červnu 2022 v rámci dobrovolné dohody opět zavázaly k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Oba subjekty své závazky za rok 2023 splnily, vyplynulo ze zpětného hodnocení.

„Touto dobrovolnou dohodou můžeme deklarovat zodpovědný přístup velkých podniků, které mají za svůj cíl snižovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí na minimum. Oceňuji jejich přístup, nejde jim jen o splňování norem a předpisů, nabízejí aktivity nad rámec zákona. Pro náš kraj, jeho občany a životní prostředí zkrátka dělají něco navíc,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a připomněl, že aktuálně má kraj dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. Kromě Třineckých železáren se k aktivitám nad rámec legislativy zavázaly ještě společnosti BorsodChem MCHZ, Lenzing Biocel Paskov, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná.

K aktivitám, které budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, se v rámci dobrovolných dohod zavázal také Moravskoslezský kraj. Například z krajského rozpočtu finančně podporuje nadlimitní čištění komunikací, přispívá na výměnu starých kotlů v domácnostech, podporuje regionální monitoring kvality ovzduší nebo například podpoří obce v efektivnějším nakládání s komunálními odpady.

„Dobrovolné dohody uzavíráme s velkými podniky pravidelně už od roku 2018. Stejně jako se k aktivitám zavazují jednotlivé společnosti, činí konkrétní kroky i Moravskoslezský kraj. Vše, co jsme v dobrovolné dohodě přislíbili, jsme také realizovali. Například přispíváme všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7 a půl tisíce korun navíc. V minulém roce jsme tak z krajského rozpočtu na výměnu neekologického kotle vyplatili 17,4 milionu korun. Dalších více než 10 milionů máme připraveno pro následují období mezi lety 2024 a 2025. Také nad rámec zákonných povinností hradíme nadlimitní čištění silnic. Ročně takto vynakládáme přes 12 milionů korun na čištění komunikací v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Takto jsme během teplé poloviny roku, kdy je prašnost nejintenzivnější, vyčistili celkem 952 kilometrů krajských silnic,“ řekla radní pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. To znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Třinecké železárny se v rámci dobrovolné dohody zavázaly k 17 opatřením. „Patří k nim jak investice do modernizace výrobních zařízení, tak další aktivity, které omezují znečištění prostředí, podporují rozvoj zeleně, rozvoj cirkulární ekonomiky a pomáhají místním obyvatelům. Všech 17 závazků firma splnila,“ řekl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide. K největším patřila investice do oprášení bezzvonových sazeben obou vysokých pecí, které firma loni uvedla do provozu. Podařilo se mnohonásobně snížit hodnoty pod emisní limit 10 mg/m³ tuhých znečišťujících látek. Autorizované měření prokázalo koncentraci prachu na úrovni 0,07 mg/m³.

„Pokud jde o zeleň, do její údržby na našich pozemcích jsme loni vynaložili přes čtyři miliony korun. K tomu naši zaměstnanci v rámci dobrovolnického dne vysázeli dva tisíce jedlí v Moravskoslezských Beskydech,“ doplnil Roman Heide. V rámci dohody také firma pro 250 dětí prvního stupně základních škol regionu zorganizovala a zaplatila desetidenní ozdravné pobyty v Tatrách. Částka dosáhla téměř k 2,5 milionu korun.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.