Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Dobrovolná dohoda kraje s Třineckými železárnami je splněna

Třinecké železárny se v červnu 2022 zavázaly k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Moravskoslezský kraj i Třinecké železárny své závazky splnily, vyplynulo to ze zpětného hodnocení.

„Náš kraj se stále vyrovnává s důsledky jistého nezájmu o stav životního prostředí v minulosti. Naštěstí dnes už mají lidé a podniky jiný přístup i jiné nároky. Také existují prostředky, jak naše životní prostředí lépe chránit. Jedním ze způsobů je i zodpovědný přístup velkých podniků, které s využitím nejmodernějších technologií snížily negativní dopady své činnosti na životní prostředí na minimum. Vážím si toho, že jsou některé podniky ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že aktuálně má kraj dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. Kromě Třineckých železáren se k aktivitám nad rámec legislativy zavázaly ještě společnosti BorsodChem MCHZ, Lenzing Biocel Paskov, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná.

K aktivitám, které budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, se v rámci dobrovolných dohod zavázal také Moravskoslezský kraj. Například z krajského rozpočtu finančně podporuje nadlimitní čištění komunikací, přispívá na výměnu starých kotlů v domácnostech, podporuje regionální monitoring kvality ovzduší nebo například podpoří obce v efektivnějším nakládání s komunálními odpady.

„Moravskoslezský kraj splnil své závazky do puntíku. Například přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7 a půl tisíce korun navíc. V minulém roce jsme tak z krajského rozpočtu na výměnu neekologického kotle vyplatili 3,4 milionu korun. Dalších více než 18 milionů máme připraveno pro následují období mezi lety 2023 a 2025. Také nad rámec zákonných povinností hradíme nadlimitní čištění silnic. Ročně takto vynakládáme 12 milionů korun na čištění komunikací v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Takto jsme během teplé poloviny roku, kdy je prašnost nejintenzivnější, vyčistili celkem 952 kilometrů krajských silnic,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. To znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Třinecké železárny se v rámci dobrovolné dohody zavázaly k celkem 15 opatřením. Jsou mezi nimi investice, které povedou k omezení takzvaných fugitivních emisí prachu, další opatření na výrobních agregátech, energetické úspory. Ale i úklid veřejných komunikací ve městě, masivní výsadba zeleně či pořádání ozdravných pobytů v Tatrách pro žáky základních škol regionu.

„V loňském roce jsme sazebnu jedné z vysokých pecí vybavili technologií odprášení včetně instalace nové filtrační stanice. Díky tomu dochází ke snížení prašnosti v okolí výrobního agregátu. Stejnou investici budeme realizovat na druhé vysoké peci letos. Odprašky z nových filtračních jednotek navíc zpracujeme a vrátíme do výrobního procesu, a tím dál snížíme množství produkovaného odpadu a zvýšíme podíl recyklace,“ shrnul generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

Zaměstnanci hutě loni také vysadili dva tisíce nových listnatých dřevin. Na údržbu stávající zeleně firma loni vynaložila bezmála 4 miliony korun.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.