Menu

Tisková zpráva – Deváťáci si svou střední školu vyberou na on‑line veletrhu

Žákům devátých tříd pomůže ve výběru střední školy Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje. Ten se bude s ohledem na pandemii konat on‑line formou, a to od 18. ledna do 4. února. Termíny videokonferencí budou rozděleny podle jednotlivých okresů, aby se v nabídce 116 zapojených škol budoucí středoškoláci a jejich rodiče snáze orientovali.

Na území Moravskoslezského kraje je 10 a půl tisíce žáků devátých tříd, kteří si budou vybírat z nabídky oborů celkem 132 středních škol. Všechny tyto školy Moravskoslezský kraj přizval k bezplatné účasti na on‑line veletrhu. Nabídku využilo a prezentovat se bude 116 středních škol. Zapojí se střední školy zřizované Moravskoslezským krajem, ale také školy jiných zřizovatelů nebo školy soukromé.

„V předchozích letech se budoucí středoškoláci mohli účastnit dnů otevřených dveří nebo různých veletrhů prezentujících vzdělávací nabídky středních škol. To bohužel letos aktuální epidemiologická situace neumožňuje, proto jsme iniciovali a finančně zajistili vznik on‑line veletrhu. Každá ze zapojených středních škol bude mít k dispozici dvě celodenní videokonference v předem stanoveném termínu,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že veletrh bude interaktivní. Zástupci jednotlivých škol budou mezi 10. a 18. hodinou odpovídat na dotazy budoucích uchazečů a jejich rodičů, školu budou prezentovat také prostřednictvím videí, fotek, případně rozhovorů se stávajícími žáky školy.

„Střední školy na území našeho regionu mohou samozřejmě své obory prezentovat paralelně s naším veletrhem i jinými různými formami. Ať už to budou jejich vlastní on‑line prezentace nebo třeba inzeráty v médiích či na sociálních sítích. Série videokonferencí krajského veletrhu pak bude přehledně a systematicky představovat vzdělávací nabídku většiny středních škol v Moravskoslezském kraji,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje vznikl ve spolupráci Moravskoslezského kraje s Úřadem práce ČR, středními školami na území regionu a dalšími partnery. Realizaci veletrhu zajišťuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

Stránky veletrhu budou pro zájemce aktivní již od 15. ledna. Žáci i jejich rodiče se budou moci seznámit s oborovou nabídkou již před začátkem on‑line veletrhu a udělat si představu o jejich možnostech. Na stránkách bude přehled úplně všech středních škol a jejich oborů včetně těch, které se do veletrhu nezapojí. Věřím, že veletrh, ale i samotné stránky budou při rozhodování, kam po základní škole nastoupit, užitečný pomocník,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Termíny videokonferencí jsou rozděleny podle jednotlivých okresů:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.