Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Další pracovní místa v průmyslové zóně Mošnov

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo v roce 2021 prodej pozemků ve strategické průmyslové zóně v Mošnově italské společnosti IRCE. Na pozemcích jsou budována výrobní zařízení, ve kterých bude firma produkovat vodiče pro vinutí z mědi a hliníku. Stavební práce na výstavbě továrny o rozloze cca 20 000 m² začaly ve třetím čtvrtletí loňského roku a skončit mají v závěru roku 2024, následně má být zahájena výroba a dodávky produktů.

Společnost IRCE je jedním z hlavních evropských hráčů na poli výroby vinutých vodičů pro elektrické stroje, obvykle tzv. smaltovaných vodičů, které se skládají z měděného a hliníkového vodiče, na který je nanesena izolační organická vrstva. Mají mnohostranné využití, například v elektromotorech, generátorech, transformátorech, kompresorech atd. Do roku 2028 má IRCE naplánovanou výrobu 10 000 tun za rok a je připravena pojmout výrobní kapacitu až 36 000 tun ročně instalací modulového doplnění jednotlivých linek. Nábor nových zaměstnanců již byl zahájen a v první fázi bude zahrnovat 60 až 90 pracovníků. A to nejen v oblasti výroby, ale zaměstnanci budou nabíráni také na pozice ostrahy budov, vrátnice, úklidu, údržby zařízení a systémů či na údržbu zeleně v okolí společnosti.

„Revitalizace v podstatě vojenského brownfieldu a jeho přeměna v efektivně fungující průmyslovou zónu Mošnov přinesla ke konci loňského roku takřka 4 700 pracovních míst. Cením si toho, že se městu Ostravě podařilo uzavřít smlouvy s italským investorem společnosti IRCE, jež nabízí velmi specifické produkty pro elektromobilitu, která je budoucností čisté, a tedy bezemisní dopravy,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

IRCE byla založena v Imole v roce 1947 a od roku 1996 jsou její akcie kótovány na burze cenných papírů. Od 4/2021 jsou akcie IRCE součástí segmentu trhu s vysokou kvalifikací nazvaného „STAR.“ V roce 1998 byla zahájena internacionalizace skupiny (1998 NL, 2001 UK, 2007 BR-IN, 2010 DE) a nyní IRCE zahajuje svou činnost v České republice. Italský investor IRCE se od svých konkurentů liší z několika důvodů, jednak výrobou celého sortimentu smaltovaných vodičů, jednak má IRCE historicky interní know-how pro konstrukci části strojního zařízení, dále má pevnou finanční strukturu a rodinné transparentní a důvěryhodné řízení společnosti, které umožňuje investice a neustálý růst.

„Podle analytiků trhu bude v příštím desetiletí poptávka v našem segmentu trhu exponenciálně růst. Investice v České republice nabízí naší skupině možnost co nejlépe využít výrobní kapacity k rychlé a efektivní reakci na rostoucí poptávku na trhu, kterou přechod na elektřinu vyvolá. Kromě toho má investice v Mošnově několik strategických výhod, jako je jeho poloha v srdci Evropy a v blízkosti významných zákazníků, vynikající infastruktura a dopravní spojení,“ uvedl Filippo Casadio, předseda skupiny IRCE. Strategický supervizor IRCE Roberto Di Cursi doplnil: „transparentní přátelské vztahy, které se vytvořily mezi námi odborníky a městskou správou, umožnil optimální řízení akvizičního procesu a stále umožňuje hladký průběh poslední fáze schvalovacího procesu. „Rád bych poděkoval Massimilianu Pastoremu za jeho právní podporu a všem pracovníkům veřejné správy, zejména Václavu Paličkovi a Ladislavu Bražinovi, za jejich rychlé reakce na všechny mé žádosti, které přispěly k úspěchu tohoto projektu.“

IRCE zdůraznila, že v souladu s ekologickou udržitelností budou instalována pouze zařízení nové generace vyrobená evropskými dodavateli. Tím bude zajištěno, že výrobní proces bude tichý a nebude rušit a narušovat okolí. Plánují se investice do výzkumu a vývoje, proto bude IRCE potřebovat a zaměstnávat mnoho inženýrů, kteří budou optimalizovat a zlepšovat výrobní procesy. Z tohoto důvodu bude možná i spolupráce s „VŠB Technickou univerzitou Ostrava“.

„Přítomnost společnosti IRCE rozšíří současnou dodavatelsko-odběratelskou základnu oborových firem mimo jiné v automobilovém a elektro průmyslu. Přínosem je i pozitivní ovlivnění trhu práce v regionu. Moravskoslezský kraj se stále vypořádává s důsledky útlumu těžby uhlí a restrukturalizací průmyslu. Jsme regionem s druhou nejvyšší nezaměstnaností v Česku. Každé nově vytvořené pracovní místo je pro nás důležité. Dlouhodobě prezentujeme region zahraničním investorům a uspět v konkurenci blízkého polského trhu není opravdu vůbec snadné. Intenzivní práce naší regionální rozvojové agentury – Moravskoslezské Investice a Development v úzké spolupráci s kolegy z měst spolu s faktory strategické polohy regionu, lidského kapitálu a v tomto konkrétním případě i dopravní vybavenosti Mošnova jako unikátního multimodálního logistického hubu přináší své ovoce,“ dodala Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana.

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov o rozloze 200 hektarů je součástí průmyslového areálu o celkové ploše 292 hektarů. Výstavba technické infrastruktury v této zóně byla podporována z dotačního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Klíčovým prvkem moderního globálního obchodu je letecká přeprava, která je zejména pro delší vzdálenosti nejrychlejší a nejefektivnější. Věřím, že příchodu nových investorů do Moravskoslezského kraje tak napomáhá i rozvoj ostravského letiště, který intenzivně podporujeme. Díky narůstajícímu objemu přepravovaného nákladu jsme na podzim loňského roku otevřeli nový cargo terminál. Posilujeme síť nákladních letů. Ke stávajícím třem linkám, do německého Lipska a Kolína nad Rýnem a uzbeckého Taškentu, přibyla v tomto měsíci další pravidelná linka do kazašské Almaty. Navýšení cargo kapacit a služeb letiště tedy vnímám jako jeden ze zásadních faktorů lákání nových investic jak do regionu jako celku, ale především i do Strategické průmyslové zóny Mošnov, která s letištěm bezprostředně sousedí. Kontinuálně se zvyšuje atraktivita této lokality, a to i pro společnosti, které plánují využívat jiný druh přepravy. Například železniční,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Průmyslový areál Mošnov pod správou města je krom zmíněné strategické zóny tzv. obchodně-podnikatelského areálu tvořen dále plochou „R“ jihozápadně od zóny a lokalitou tzv. malé rozvojové zóny o rozloze cca 38,5 hektarů, na které je připravován záměr výstavby „Panattoni park Ostrava Airport“ investora Panattoni. Tyto lokality, společně s územími, která spravuje a připravuje Moravskoslezský kraj, tvoří tzv. rozšířené zájmové území Mošnov, řešené v koordinaci obou vlastníků. Volná kapacita pro vstup nových investorů činí 59,3 hektarů, jedná se o tzv. plochu „K,“ jihovýchodně od multimodálního logistického centra a dvě plochy navazující na pozemky ve vlastnictví společností Mobis a XZB. Prvním větším investorem ve strategické zóně byla společnost Mahle Behr Ostrava, která se společností Plakor Czech náleží k největším zaměstnavatelům. Dále v území působí firmy Cromodora Wheels, Ostrava Airport Multimodal park, Mobis Automotive System Czech, XZB a IRCE.

„Je naprosto dechberoucí sledovat dynamický rozvoj průmyslové zóny v Mošnově, do které statutární město Ostrava investovalo a vybudovalo infrastrukturu za finanční spoluúčasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Příchod a umístění společnosti IRCE, ale i dalších investorů, poukazuje nejen na důležitost a lukrativnost území, ale také indikuje, jak se městu Ostravě daří realizovat a rozvíjet strategické projekty. Za město Ostravu mohu potvrdit, že nejde o poslední investici. Již v současné chvíli, na základě uzavřeného memoranda o spolupráci s Moravskoslezským krajem, připravujeme masterplan využití předletištního prostoru. Ten bude pozemkově zcelen pod město Ostrava, které tak bude garantem rozvoje území. Pevně věříme, že se zde podaří postupně vybudovat důstojné centrum obchodu a služeb, které zatraktivní letiště. To vnímáme jako důležitou bránu do Ostravy. Zároveň zde vzniknout další prostory pro umístění sídel společností a investorů, jako je například společnost IRCE,“ uzavřela Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.