Menu

Tisková zpráva – České dráhy připravují zásadní obnovu vlaků v Moravskoslezském kraji, chystají se i nové přímé linky

České dráhy budou v Moravskoslezském kraji zajišťovat závazkovou železniční dopravu i v příštích letech. Regionu to přinese celou řadu novinek. Na koleje vyjedou nové vlaky, včetně těch bateriových. V plánu jsou také nové přímé linky, např. mezi Krnovem a Českým Těšínem nebo zavedení Ostravského okruhu.

Zástupci vedení Českých drah a Moravskoslezského kraje dnes podepsali nový desetiletý kontrakt na zajištění regionální železniční dopravy v kraji. „Smlouva na provozní soubor Ostravsko, který zahrnuje větší část tratí v kraji, začne platit letos v prosinci. Cestujícím přinese celou řadu novinek, které zvýší komfort cestování a konkurenceschopnost železnice oproti individuální automobilové dopravě. Premiéru budou mít na českých kolejích v příštím roce například bateriové vlaky. Celkem chceme do nových souprav v příštích letech investovat v Moravskoslezském kraji téměř čtyři miliardy korun,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Součástí slavnostní akce dnes byla ve stanici Ostrava střed prohlídka elektrické jednotky RegioPanter. Tu doplní do konce roku další čtyři tyto soupravy. Jezdit budou na trati mezi Bohumínem a Hranicemi na Moravě a také mezi Ostravou-Svinovem a Ostravou-Kunčicemi. „Jedná se o moderní bezbariérové elektrické vlaky s maximální rychlostí 160 km/h. Nabízejí prostorný klimatizovaný interiér, pohodlné sedačky, Wi-Fi připojení a cestující si v nich můžou nabít mobilní telefony a další drobnou elektroniku. Jednotky disponují i dostatkem prostoru pro osoby na invalidním vozíku, dětské kočárky nebo jízdní kola,“ popisuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Dodávky vlaků budou pokračovat i v příštím roce, kdy dorazí další čtyři elektrické jednotky RegioPanter. V tomto případě půjde o soupravy, které budou dle požadavku hejtmanství dovybaveny bateriovými články (obdoba vozidel typu BEMU). Moravskoslezský kraj využití alternativních pohonů a udržitelnou veřejnou dopravu intenzivně řeší, aktuálně již probíhá veřejná zakázka na dalších 15 vlaků (BEMU) v bateriovém režimu s dojezdem nejméně 80 kilometrů určených právě pro sever Moravy. Bateriové elektrické jednotky je možné nasadit na linky, které budou kombinovat elektrifikované i neelektrifikované tratě. Cestujícím tak odpadnou přestupy mezi elektrickou a motorovou soupravou a získají přímé spojení.

„Díky této nové smlouvě bude zajištěna dopravní obslužnost drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje s přesahem do Olomouckého, Zlínského, Žilinského kraje na Slovensku a Slezského vojvodství v Polsku na příštích 10 let. Navíc tím vyřešíme palčivý problém s údržbou starých vozidel, které již neplní nové přísné požadavky ECM bez toho, že bychom je pouze nahradili např. jinými staršími vozidly, která navíc ani na trhu nejsou k dispozici. Moravskoslezský kraj v dopravě usiluje o výrazné snížení energetické náročnosti a emisí CO₂. Protože je v Moravskoslezském kraji páteřním dopravním módem železniční doprava, zaměřuje se kraj zejména na pořizování nových nízkoemisních železničních vozidel lehké stavby, mezi které krom vozidla závislé trakce (např. jednotky EMU) patří i vozidla na hybridní pohon (el. / baterie) nebo alternativní palivo (vodík). Nechceme do budoucna pořizovat nová dieselová vozidla, jejichž pořízení ani nemůže být financováno z dotačních prostředků, ale pouze vozidla na elektrický, hybridní nebo alternativní pohon,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka s tím, že intenzivní jednání s dopravcem probíhají již více než rok. Výsledkem je zajištění základní dopravní obslužnosti, která bude pro kraj ekologická a ekonomicky příznivá. Upozornil, že Moravskoslezský kraj postupoval i při uzavírání této smlouvy závazku veřejných služeb s péčí řádného hospodáře a splnil své veškeré legislativní povinnosti. Nespornou výhodou je pak zejména využitelnost vozidel s bateriovými články i v případě, že dojde k pokroku v elektrizaci klíčových železničních tratí kraje, nebo např. eliminace náhradní autobusové dopravy při napěťových výlukách. Za zmínku též stojí možnost budoucího zajíždění vozidel (po jejich tzv. polonizaci) do Polské republiky.

Cílem ČD je napomáhat jednotlivým regionům při realizaci jejich strategií rozvoje nízkoemisní dopravy. Toho dosahujeme jednak zaváděním moderních elektrických jednotek s podporou rekuperace elektrické energie, ale i rozvojem systémů s alternativními pohony. V případě Moravskoslezského kraje nyní dojde k zavedení prvních hybridních bateriových jednotek v České republice, které umožní přímé snižování emisí, kdy nahradí neekologická dieselová vozidla. Moravskoslezský kraj tímto krokem potvrzuje své dlouhodobé směřování stát se moderním, ekologickým a zejména pro obyvatele a turisty atraktivním krajem. Severní Morava se tak postupně stává místem, kde České dráhy mohou začít plně realizovat svoji strategii Čisté mobility a vizi stát se k roku 2030 dopravcem s nejnižší uhlíkovou stopou v ČR.

Nová přímá spojení v Moravskoslezském kraji

Od prosince 2024

Od prosince 2025

Hlavním přínosem vlaků na nových linkách bude nasazení komfortních nízkopodlažních vozidel, která nahradí starší soupravy a která využijí rychlost koridorových tratí. Výrazně se tak v regionu zvýší počet spojů, které nabídnou bezbariérové cestování (80 %), klimatizaci, Wi-Fi připojení, vlakový informační systém nebo vakuová WC. Na tento komfort se mohou těšit cestující prakticky v celém kraji.

Nové vlaky budou již z výroby vybaveny také evropským zabezpečovačem ETCS a dalšími bezpečnostními prvky a nebudou mít problém naplnit přísné podmínky ECM stanovené pro údržbu železničních vozidel. Mobilní částí ETCS České dráhy dovybaví i další vozidla v kraji, např. elektrické jednotky řady 471 nebo stávající jednotky RegioPanter.

Nová vozidla budou vybavena odbavovacími terminály, tzv. validátory sloužícími k samoobslužnému zakoupení jízdenek. V nástupním prostoru vlakových souprav budou instalovány sčítací technologie, jejich testovací provoz proběhne už během letošního roku.

Celkem národní dopravce do 24 nových souprav investuje téměř 4 miliardy korun. Za zmínku zcela jistě stojí to, že novým dopravním modelem bude dosaženo tzv. úspory z rozsahu, kdy předpoklad pořízení celkem 24 nových vozidel bude nahrazeno 46 vozidel provozního stáří 40 let a více, se kterými již dopravní model nepočítá a navíc s důrazem na využití hybridních / alternativních pohonů. Modernizace stávajících vozidel, včetně investic do instalace ETCS, pak přijde na 430 milionů korun. Smlouva mezi národním dopravcem a krajem bude nově v režimu brutto. Hodnota desetiletého kontraktu činí 18 miliard korun.

Další posilou v rámci modernizace dopravy v Moravskoslezském kraji budou již letos v červnu dvě nové třívozové elektrické jednotky RegioPanter, pořízené s podporou operačního programu OPD2. Jezdit budou na osobních vlacích mezi Opavou a Ostravou-Svinovem.

Nedávno modernizované motorové vozy řady 811 a přípojné vozy 012 v Moravskoslezském kraji i po nasazení nových vozidel na tratích v regionu zůstanou a postupně nahradí motorové vozy řady 810. Díky nové smlouvě z kolejí postupně zmizí i další starší vozidla jako elektrické lokomotivy řady 163 nebo jednotky 460.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.