Menu

Tisková zpráva – Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsou rozdány. Osobností kraje se stala spisovatelka Karin Lednická

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2020 a titul Osobnost Moravskoslezského kraje byly předány na včerejším galavečeru v ostravských Dolních Vítkovicích. Osobností kraje se stala spisovatelka Karin Lednická.

„Téma společenské odpovědnosti získalo v posledním roce mnohem větší váhu. Náročné období pandemie vyžaduje od nás všech velkou dávku respektu, ochoty a zájmu o své okolí a o aktuální dění. Koronavirus upozornil na potřebu sounáležitosti a soudržnosti. Proto možná intenzivněji než kdy dřív, cítím potřebu těmto společensky odpovědným firmám, obcím, živnostníkům a dobrovolníkům poděkovat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny podvanácté. Čtvrtým rokem předal hejtman titul Osobnost Moravskoslezského kraje. „Rozhodně je na místě, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Prvním oceněným byl politický vězeň Luděk Eliáš, pak Jiří Michálek, který stál u proměny Dolních Vítkovic. Vloni mi bylo ctí ocenění předat Evě Šeinerové – umělecké vedoucí sborového studia Permoník, kterým prošly stovky dětí. Letos jsem s velkou radostí cenu předal spisovatelce Karin Lednické, která svou románovou sérií Šikmý kostel významně proslavila území bývalého Těšínska, uchvátila čtenáře v celém Česku,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Stejně jako vloni byly uděleny ceny ve čtyřech kategoriích dále rozdělených podle velikosti. Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost získaly podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru, vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky a poprvé byl oceněn také dobrovolník.

V kategorii obce zvítězily Staré Hamry, v kategorii obcí s rozšířenou působností v Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2020 získal Městský obvod Slezská Ostrava.

Z firem do padesáti zaměstnanců obsadil první místo Hotel Mercure Ostrava Center. V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězili stavaři, ryze česká firma společnost HSF System. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stal největší poskytovatel nájemního bydlení v České republice
HEIMSTADEN Czech s.r.o.

V kategorii organizace veřejného sektoru získaly 1. místo nezisková organizace Péče srdcem (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Mendelovo gymnázium Opava (podkategorie nad 50 zaměstnanců).

Vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky. Cenu obdržel Nadační fond Kousek po kousku.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák letos poprvé ocenil i dobrovolníka. Cenu získal Lukáš Guřan, který se zapojil do projektu BoSmePartyja.

Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2020 se stala spisovatelka Karin Lednická.


Autorem plastiky „Stabilitate Mentis“, kterou získali vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost, je ostravský sochař Jan Šnéberger. Je vytvořena z barevného křišťálu a mosazi. Svým tvaroslovím odkazuje k symbolu vah, které jsou atributem spravedlnosti a neměnné hodnoty. Sérii tvoří ručně vyráběné artefakty. Každý kus se od druhého liší v drobných detailech, což podtrhává jejich jedinečnost.

Cena pro vítěze ankety Osobnost Moravskoslezského kraje vyobrazuje Strom. Jeho kmen je symbolem stability a historie regionu, koruna stromu symbolizuje jeho růst, košatost a pestrost. Cenu vytvořili studenti a pedagogové dvou ostravských škol. Výtvarný návrh ceny zpracoval Karel Ohera, student oboru Socha Design Prostor Střední odborné školy umělecké a gymnázia. Bronzový odlitek zhotovil Václav Merta, student doktorandského studia oboru Moderní metalurgické technologie VŠB-TUO.

Ocenění pro Dobrovolníka je dílem designéra Radka Leskovjana, vyrobeno ze dřeva a kovu.

Vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2020

kategorie „podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců“
Hotel Mercure Ostrava Center

Hotel Mercure Center sídlí v centru Ostravy. Komfortní ubytování je pro hosty připraveno ve 139 pokojích dělených na Standard a Superior. Relaxaci a odpočinek po náročném dni nabízí wellness centrum s parní lázní, bazénem, kosmetickými procedurami a fitness. Firemní klientela uvítá 4 technicky vybavené konferenční místnosti a unikátní historický sál Karolína. Milovnicí kvalitních a lahodných vín si nenechají ujít návštěvu vinotéky Winestone wine shop.

V čem jsou společensky odpovědní:

kategorie „podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců“
HSF System, a. s.

Společnost HSF System a.s. je ryze česká firma, která působí na stavebním trhu od roku 2002. Patří mezi nejvýznamnější stavební společnosti v České republice a na Slovensku. Jejich úspěch je založen na špičkové kvalitě projektů a staveb, kterou jsou schopni zajistit díky stabilnímu týmu odborníků s mnohaletou praxí v oboru.

V čem jsou společensky odpovědní:

kategorie „podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců“
HEIMSTADEN Czech s.r.o.

Největší poskytovatel nájemního bydlení v České republice, spravuje 43 tis. nájemních bytů v Moravskoslezském kraji. Od dubna 2018 působí i v Olomouckém kraji. Mateřská švédská společnost Heimstaden patří k největším hráčům na evropském trhu s residenčním bydlením, působí na šesti trzích – Dánsko, Nizozemsko, Německo, Švédsko, Norsko, Island.

V čem jsou společensky odpovědní:

kategorie „obce s rozšířenou působností“
Městský obvod Slezská Ostrava

Slezská Ostrava je od r. 1990 městským obvodem statutárního města Ostravy. Tvoří ho katastrální území Slezská Ostrava, Hrušov, Antošovice, Heřmanice, Koblov, Kunčice, Kunčičky a Muglinov. Rozkládá se převážně ve slezské části Ostravy, svými okrajovými částmi zasahuje i na Moravu.

V čem jsou společensky odpovědní:

kategorie „obce“
Staré Hamry

Staré Hamry jsou horskou obcí skládající se z 55 osad rozprostírajících se na 8 345 ha, ve které dnes žije 562 obyvatel. Na jedné straně začíná území obce na vrcholu Lysé hory, na druhé straně končí na Bílém kříži hranicí se Slovenskou republikou. Zvláštností obce jsou také dvě katastrální území Staré Hamry 1 a Ostravice 2. Obec je tvořena převážně lesy.

V čem jsou společensky odpovědní:

kategorie „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“

Péče srdcem, z. ú.
Nezisková organizace s registrací k poskytování sociální služby osobní asistence. Seniorům a osobám se sníženou schopností sebeobsluhy poskytují péči, která umožňuje ve stáří nebo v nemoci zůstat v prostředí vlastního domova. Podle přání, zvyklostí a měnících se potřeb pomáhají zajistit běžné denní činnosti a péči. Podporují rodiny, které o seniory a handicapované pečují.
Cílem je napomáhat klientovi při soběstačnosti v základních životních dovednostech. Naplňovat jeho potřeby, jak si klient přeje. Umožnit klientovi, aby setrval co možná nejdéle v přirozeném prostředí a žil kvalitní život. Osobní asistenci poskytují dle potřeby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, klienti ji využívají dle svých potřeb a kapacitních možností organizace. Služba osobní asistence je službou terénní, poskytují ji v domácnostech uživatelů na území města Ostravy a v přilehlých obcích.

V čem jsou společensky odpovědní:

kategorie „organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců“Mendelovo gymnázium Opava, p. o.

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace je starší ze dvou opavských gymnázií, jehož vznik se datuje už do roku 1883. Je pojmenováno po slavném biologovi a zakladateli genetiky českého původu Johannu Gregorovi Mendelovi, který v Opavě v první polovině 19. století studoval na německém gymnáziu. Pravidelně se umísťuje v projektu Excelence na prvním místě v kraji a na předních příčkách v celé republice.

V čem jsou společensky odpovědní:

kategorie „mikropodniky, živnostníci, spolky“
Nadační fond Kousek po kousku

V roce 2011 firma Pars komponenty stála u zrodu Nadačního fondu Kousek po kousku, v němž je od jeho založení největším donátorem. Tento komunitní nadační fond dokázal podpořit za dobu své existence různorodé dobročinné projekty, tematicky zasahujících do oblasti kultury, vzdělávání, udržování místních tradic, podpory handicapovaných sportovců atd. NF Kousek po kousku už ví, že i ta nejmenší pomoc může hrát nakonec největší roli při realizaci vašeho snu či nápadu.

V čem jsou společensky odpovědní:

1. ročník Ocenění dobrovolníka
Lukáš Guřan

Nejaktivnější dobrovolník v rámci projektu BoSmePartyja. V nejtěžším covidovém období působil v domově pro seniory Ludmila. Vymýšlel pro seniory různé aktivity, např. přednášky, kvízy, hry, předčítal jim, povídal si s nimi a senioři se na jeho návštěvy velmi těšili. Jako jediný obdržel 2 nominace od 2 rozdílných subjektů.

Vítěz ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2020
Karin Lednická

Spisovatelka Karin Lednická svou románovou sérií Šikmý kostel významně proslavila území bývalého Těšínska. Románový příběh vystihuje významné historické období v dějinách Moravskoslezského kraje a poutavý příběh poodhaluje strasti i slasti každodenního života na Těšínsku. Kniha uchvátila čtenáře po celé republice.

Román zvítězil ve druhém ročníku čtenářské ankety Kniha roku, jejímž vyhlašovatelem je Nadační fond Čtení tě mění. Také získala ocenění Český bestseller za rok 2020.

Karin Lednická se narodila v Karviné, vyrostla v Havířově a nyní žije v Ostravě. Dá se tedy říct, že celý život strávila v regionu, jehož historii zpracovává v trilogii Šikmý kostel.

Měla v úmyslu studovat knihovnictví a žurnalistiku, ale to bohužel v té době nebylo možné. Po maturitě tedy vykonávala celou škálu zajímavých profesí v průmyslových podnicích na Ostravsku a Karvinsku. Začátkem devadesátých let minulého století se konečně dostala k vysněné profesi: Začala psát pro regionální periodika, věnovala se rozhlasovému zpravodajství a kulturní publicistice v regionálních médiích.

V letech 1993–1994 pobývala v Londýně, kde se věnovala studiu angličtiny a anglické historie.
Po návratu z Anglie překládala beletrii, vydávala knihy, nyní se plně věnuje vlastnímu psaní.

Bydlí v Ostravě-Svinově, má dvě děti: Davida (19) a Zuzanu (16).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.