Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Přiklepnuto. Kraj rozjíždí projekty reagující na změny klimatu

Moravskoslezský kraj podepsal s Evropskou komisí dotační smlouvu na 10 milionů eur. Tyto peníze kraj využije na zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám. V rámci desetiletého projektu bude kraj přispívat na adaptační plány i konkrétní opatření, jako je využívání dešťové vody, zelené střechy nebo úprava veřejných prostranství ve městech. To vše s využitím nejmodernějších technologií a na základě zkušeností nejlepší dostupné praxe. To vše v rámci projektu LIFE COALA.

„V posledních desetiletích se klima celosvětově mění. Pokud chceme na planetě a konkrétně i v našem regionu zajistit udržitelné podmínky pro další život, musíme na tyto změny reagovat. Proto jsme se rozhodli zabojovat o evropské peníze z programu LIFE, díky kterým budeme moci financovat projekty zaměřené na adaptaci na dopady změny klimatu. Integrované projekty LIFE ve valné většině předkládají státy. Jsem hrdý, že jsme do toho šli jako kraj a ve složitém dotačním procesu jsme uspěli. Náš projekt IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation dostal od evropských komisařů zelenou. Stručně řečeno: Moravskoslezský kraj nestrká před změnou klimatu hlavu do písku. Chceme aktivně reagovat, aktivity v našem území plánovat, řídit a pomáhat s jejich realizací. Zlepšování kvality životního prostředí našim občanům je naším dlouhodobým cílem,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že česky se projekt jmenuje Integrovaný projekt LIFE pro adaptaci pohornické krajiny. Vysvětlil, že z anglického názvu projektu vzniklo zkrácením označení LIFE COALA.

Celkové náklady projektu LIFE COALA jsou vyčísleny na 410 milionů korun, z Evropy na ně kraj získal 60procentní pokrytí, tedy skoro čtvrt miliardy korun. „Finanční spoluúčast kraje a všech partnerů, kteří už jsou nebo budou do projektu zapojení, je nutná, ale rozhodně se vyplatí. Naše peníze se mohou díky novým projektům, které v rámci LIFE COALA ještě vzniknou, až zdvojnásobit. Pro rozvoj našeho regionu a zvyšování jeho odolnosti vůči klimatickým změnám je to velmi důležité,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška a doplnil, že projekt LIFE COALA řídí Moravskoslezský kraj ve spolupráci partnery, kterými jsou města Karviná, Havířov a Orlová, krajské agentury MSID, MSIC a MEC, dále Ministerstvo životního prostředí ČR, ale taky Nadace partnerství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nebo státní podnik DIAMO. Mezinárodní přesah projektu dodávají Slezské vojvodství a Hornický geologický institut sídlící v polských Katovicích. Do hry ovšem mohou vstoupit i další noví partneři.

„Klimatická změna se stala jedním z hlavních světových témat. Všichni víme, že se musí něco začít dít, a to i na regionálních úrovních. Podniky a obce i ostatní subjekty buď neví, jak na to, nebo jim chybí odborné kapacity, podklady a informace o možnostech podpory takových projektů, a tak nejsou dostatečně aktivní. V Moravskoslezském kraji toto pomůže překonat právě LIFE COALA. Vzniknou tři poradenská centra, jejichž pracovníci budou aktivně oslovovat vedení měst a obcí i soukromých subjektů v našem kraji. Společně najdou možnosti, jak v projektech na změny klimatu reagovat,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák a připomněl, že kraj si jako první v republice před dvěma lety nechal zpracovat Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu. Díky LIFE COALA tak v regionu výrazně přibude projektů, které budou využívat strategii a její navrhovaná adaptační opatření. Ta mají v letních měsících pomoci snížit teplotu ve městech, zlepšit využívání srážkových vod, redukovat smog a přízemní ozon nebo zatraktivnit prostředí pro trávení času venku.

„Mám‑li uvést jednoduchý příklad: nějaká obec má například v plánu rekultivovat veřejný prostor. Buď rekonstrukce dopadne vydlážděným pláckem s lavičkou, nějakým záhonkem a dvěma odpadkovými koši, nebo vznikne funkční prostranství, které třeba i v době veder nabídne příjemné stinné prostředí, kde si lze odpočinout. Když se při přípravě tohoto projektu obec zapojí do LIFE COALA, získá odbornou i finanční podporu. LIFE COALA totiž počítá s financováním vstupních studií, projektové přípravy a někdy i samotných investic,“ vysvětlila radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Finance z LIFE COALA jsou tedy primárně určeny na financování adaptačních plánů, odborných studií a projektových příprav. Pokryjí také náklady na kvalifikované odborníky a kapacity, částečně i na samotné investiční akce. „Moravskoslezský kraj se zaměří na stovky budov ve svém majetku. Připravíme pro ně plán zlepšování jejich odolnosti vůči změnám klimatu i snižování emisí skleníkových plynů. Na vybraných budovách také zrealizujeme pilotní opatření. Na změny klimatu je ale nutné reagovat nejen ve stavitelství, ale třeba i v zemědělství, v dopravě, cestovním ruchu nebo průmyslu. Všechny tyto oblasti jsou v LIFE COALA zahrnuty. V souladu s krajskou adaptační strategií by se například měla proměnit také pohornická krajina Karvinska v rámci projektu POHO2030,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu navrhuje opatření nejen ve městech, ale na celém území regionu. K dispozici ji zdarma mají města a obce v kraji i soukromé subjekty.

Moravskoslezský kraj začal s přípravami projektu LIFE COALA v roce 2019, po složitém dotačním procesu byla na konci minulého roku podepsána smlouva s Evropskou komisí, podpis schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém jednání 16. prosince 2021. Kraj se letos chystá na zpracování prvních studí zaměřených na zeleň v krajině a ve městech a třeba také na spuštění informačního systému o klimatických změnách, který bude přístupný jak samosprávám, tak dalším zájemcům. Aktivity spouští také další partneři projektu, například statutární město Karviná začne letos chystat rekonstrukci veřejných prostranství a zadání studie pro využití Karvinského moře.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.