Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj dobře hospodaří s energiemi. Potvrzuje to certifikát ISO, který získal

Moravskoslezský kraj prošel náročným auditem a získal certifikát ISO systému energetického managementu. Znamená to, že krajská korporace dobře hospodaří s energiemi a systém energetického managementu funguje na nadstandardní úrovni.

Systém managementu hospodaření s energií je ideálním nástrojem organizace ke snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti, zlepšování životního prostředí, snížení emisí a menšího čerpání neobnovitelných zdrojů. Tedy všeho, o co Moravskoslezský kraj usiluje. Jsem rád, že tento systém u nás funguje nadstandardně, zvlášť v současné situaci na trhu s energiemi,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Hospodárné využívání energií patří ke strategickým cílům Moravskoslezského kraje. Proto byl v roce 2014 zaveden na krajském úřadu a v příspěvkových organizacích systematický management hospodaření s energií. Nyní bylo nutné celý systém zaktualizovat podle platných norem, a zároveň ho rozšířit o obchodní společnosti Moravskoslezského kraje. První kroky k získání certifikace byly podniknuty v průběhu loňského roku, letos koncem listopadu byl celý proces ukončen. Audit u moravskoslezského krajského úřadu, příspěvkových organizací a obchodních společností kraje provedli auditoři certifikační společnosti SGS ICS Czech Republic, s.r.o. Celý proces koordinoval odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu Krajského úřadu MSK ve spolupráci s příspěvkovou organizací Moravskoslezské energetické centrum, která byla odborným garantem všech činností spojených s certifikací.

„Dlouhodobě hledáme cesty, jak energie nakoupit za dobré ceny a jak snižovat energetickou spotřebu celé krajské korporace. Zateplujeme krajské budovy, školy, nemocnice, vyměňujeme okna, svítíme a topíme úsporně, teplo máme i díky alternativním solárním zdrojům. Energie několik let výhodně nakupujeme na Českomoravské komoditní burze Kladno, díky tomu šetříme okolo 10 milionů korun ročně. Radost máme z výhodně nakoupených energií na příští rok. Je o to větší, když se podíváme, jak to na trhu s energiemi dneska depresivně vypadá. Jinými slovy, každé otočení kohoutku topení a teplé vody, spínače světla dokazuje, že celá korporace dbá na ochranu životního prostředí a šetří veřejné peníze. Ty pak můžeme smysluplně investovat do správy veřejného majetku a rozvoje poskytovaných služeb občanům,“ řekl ředitel moravskoslezského krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že systém energetického managementu bude Moravskoslezský kraj udržovat a dále rozvíjet. „Věřím, že certifikát i v dalších letech úspěšně obhájíme,“ dodal Tomáš Kotyza.

„Moravskoslezský kraj prokázal efektivní implementaci, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií a je schopen dosáhnout svých cílů vedoucích ke zlepšování energetické hospodárnosti. Během celého procesu auditu celá krajská korporace prokázala shodu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001 aktualizované v březnu 2019, nebyly identifikovány neshody, pouze pozitiva a drobné příležitosti ke zlepšování systému managementu hospodaření s energií,“ uzavřel certifikační manažer Jan Chyba, SGS ICS Czech Republic, s.r.o.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.