Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Krajský rozpočet na příští rok je připraven. Lidé se k němu mohou vyjádřit

S kolika penězi bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj a jak s nimi naloží? Krajský rozpočet na rok 2022 je připraven a zveřejněn, občané se k němu mohou vyjádřit.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je od 1. prosince zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Připomínky k němu mohou občané vyjádřit písemně a doručit je do 15. prosince 17 hodin na podatelnu úřadu v Ostravě nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 16. prosince.

Rozpočet Moravskoslezského kraje je navržen v celkové výši 11,993 miliardy korun. Počítá s příjmy 9,299 miliardy korun, které jsou oproti schvalovanému rozpočtu kraje na rok 2021 o 729 milionů korun vyšší. Navýšení je vyvoláno zejména plánovanými vyššími příjmy ze sdílených daní. Výdaje by měly dosáhnout 11,993 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 2,694 miliardy korun, využije kraj úvěrové zdroje a také letošní úspory. Zadluženost kraje i přesto zůstane na nízké úrovni. Podíl dluhu k provozním příjmům by ke konci roku 2022 neměl překročit 11 procent.

„Po covidové recesi očekáváme růst výkonnosti české ekonomiky. Nebude ale zřejmě tak rychlý, protože problémy na nabídkové straně vedou ke zvyšování inflace a ke zpomalení dynamiky ekonomického oživení. To vše bral návrh krajského rozpočtu na příští rok v potaz,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Upozornil, že očekávané rozpočtové provizorium na úrovni státu od 1. ledna 2022 není překážkou schválení krajského rozpočtu na příští rok.

„Na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 7,847 miliardy korun. Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Věříme, že se nám podaří udržet nízkou zadluženost kraje, a to díky konzervativnímu stylu řízení krajských financí. Dlouhodobě totiž máme dobré provozní výsledky a vysoké hotovostní rezervy. Tuto naši obezřetnost ocenila a potvrdila i společnost Moody´s v rámci aktuálního ratingového hodnocení,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. Předpokládá, že díky takto sestavenému rozpočtu si Moravskoslezský kraj bez problémů udrží dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni A1 s výhledem stabilním.

Moravskoslezský kraj bude dále pokračovat v započatých investicích, na jejichž realizaci si koncem loňského roku vzal investiční úvěr od České spořitelny. Tento úvěr mu umožňuje do roku 2024 čerpat až 3 miliardy korun. „Tento úvěr je určen výhradně na investice. Jeho čerpáním dochází k meziročnímu navýšení výdajů na reprodukci majetku o výrazných 55 procent,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Investice za více než 3,5 miliardy korun

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 16. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba 3,546 miliardy korun. „Kapitálové výdaje tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů a z investičního úvěru. Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například pokračující rekonstrukci ostravské silnice II/479 – ulice Opavské, mostů 479-004 v Ostravě přes Odru, rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 spojující Klimkovice s Polankou nad Odrou a Starou Bělou. Plánujeme také zahájit rekonstrukci a modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek a modernizaci silnic II/477, II/647 Ostrava, ulice Bohumínská III. etapa. V rozpočtu na rok 2022 jsou rovněž vyčleněny prostředky na projektovou a inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava,“ upřesnil Jaroslav Kania.

Rozvoj v kultuře

Dodal, že významné finanční prostředky poputují na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury. „Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál. Bude také dokončena a zpřístupněna nová expozice Muzea Trojmezí v Jablunkově. Kraj bude pokračovat i v přípravě novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací spolufinancovaného z Evropské unie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Investice v sociální oblasti

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a na výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investici v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Rekonstrukce škol a výstavba školních dílen

„Rozpočet počítá i s investicemi do školství. Bude ukončena výstavba dílen pro praktické vyučování pro Střední odbornou školu ve Frýdku‑Místku a rekonstrukce objektů Polského gymnázia v Českém Těšíně. Dále bude pokračovat rekonstrukce budovy na Praskově ulici v Opavě. V roce 2022 jsou vyčleněny prostředky i na projektovou přípravu a zahájení výstavby sportovní haly ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že významným projektem financovaným z Operačního programu Spravedlivé transformace bude Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř s celkovými výdaji ve výši 1,22 miliardy korun.

Investice v nemocnicích

Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební práce na přístavbě a nástavbě rehabilitace v Nemocnici Třinec a budou zahájeny stavební úpravy pavilonu L ve Slezské nemocnici v Opavě. Začnou stavební úpravy pavilonu C ve Sdruženém zdravotnickém zařízení v Krnově. „Vyčlenili jsme také peníze na pořízení zdravotnických přístrojů a další,“ upozornil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU KRAJE

Kromě krajského rozpočtu na příští rok je připravena také aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022-2025. Výhled je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Předložený návrh výhledu kraje je aktualizací, která má zabezpečit soulad s předkládaným návrhem rozpočtu kraje na rok 2022. Pokračuje v naplňování cílů strategických dokumentů kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů. Na očekáváný růst výkonnosti české ekonomiky po období covidové recese výhled reaguje postupným meziročním zvýšením inkasa sdílených daní. Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 15 procent.

Občané kraje mohou uplatnit připomínky i k tomuto návrhu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.