Půjčka LIBERTY
Menu

Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje – ročník 2010

Částka 1

Rozesláno dne 2. dubna 2010

Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 612 kB)

1/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Darkovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Odry a obcí Heřmanice u Oder
– výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny
3/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Odry a obcí Luboměř
– výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny
4/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Odry a obcí Mankovice
– výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny
5/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřené mezi městem Studénka a obcí Pustějov
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Informace o veřejnoprávních smlouvách, u nichž není stanovena povinnost zveřejnění ve Věstníku právních předpisů a k jejichž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje v roce 2009

Informace o veřejnoprávních smlouvách, k jejichž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje a jejichž platnost byla ukončena výpovědí

Částka 2

Rozesláno dne 19. května 2010

Celý obsah Částky 2 ve formátu PDF (velikost 25 kB)

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí

Částka 3

Rozesláno dne 31. května 2010

Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 47 kB)

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o rozšíření vymezeného území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí

Částka 4

Rozesláno dne 30. června 2010

Celý obsah Částky 4 ve formátu PDF (velikost 963 kB)

1 Nařízení, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Odry pro správní obvod Moravskoslezského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje
2 Nařízení, kterým se vydává Krajský regulační řád Moravskoslezského kraje

Částka 5

Rozesláno dne 20. července 2010

Celý obsah Částky 5 ve formátu PDF (velikost 446 kB)

3 Obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
6/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bruntál a obcí Staré Heřminovy
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a obcí Baška
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Ostrava – městský obvod Poruba a obcí Horní Lhota
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Částka 6

Rozesláno dne 15. listopadu 2010

Celý obsah Částky 6 ve formátu PDF (velikost 853kB)

4 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
5 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2005, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje
9/VS/2010 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bruntál a obcí Horní Životice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.