Menu

Platné právní předpisy Moravskoslezského kraje

Číslo Název s odkazem na text Účinnost
3/2023 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje 17. 11. 2023
2/2023 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany 17. 11. 2023
1/2023 Obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 28. 9. 2023
6/2022 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje 15. 12. 2022
5/2022 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany 15. 12. 2022
4/2022 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION 11. 12. 2022
3/2022 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se zrušuje nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2022, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION v případě jednotlivého jízdného uplatňovaného u dopravců poskytujících přepravu výhradně v Tarifu ODIS 1. 10. 2022
3/2021 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje 28. 12. 2021
2/2021 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany 28. 12. 2021
2/2020 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (formát PDF; velikost 9 MB) 25. 11. 2020
1/2020 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany (formát PDF; velikost 9 MB) 25. 11. 2020
5/2019 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje 22. 11. 2019
4/2019 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany (formát PDF; velikost 25 MB) 22. 11. 2019
3/2019 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Štramberk a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 9 MB) 15. 8. 2019
2/2019 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 12 MB) 5. 3. 2019
1/2019 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Pod Požahou a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 12 MB) 5. 3. 2019
5/2018 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2011, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (formát PDF; velikost 4 MB) 10. 11. 2018
4/2018 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Červený kámen a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 15 MB) 23. 8. 2018
3/2018 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Libotín a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 15 MB) 23. 8. 2018
2/2018 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace Hněvošický háj a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 15 MB) 23. 8. 2018
1/2018 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace Skučák a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 5 MB) 4. 4. 2018
2/2017 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanovuje maximální cena jízdného v městské hromadné dopravě uskutečňované pro potřeby měst a jejich příměstských oblastí na území Moravskoslezského kraje (formát PDF; velikost 454 kB) 11. 7. 2017
1/2017 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (formát PDF; velikost 2,14 MB) 17. 5. 2017
2/2016 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se zrušuje nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Odry pro správní obvod Moravskoslezského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraj (formát PDF; velikost 7 MB) 31. 8. 2016
1/2016 Obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016‑2026 (formát PDF; velikost 9 MB) 11. 3. 2016
3/2014 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace Hořina a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 1522 kB) 30. 12. 2014
17/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Niva Olše-Věřňovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 2,38 MB) 31. 12. 2013
14/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
13/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Václavovice – pískovna a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
12/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Údolí Moravice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
11/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Paskov a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
10/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Šilheřovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
9/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Osoblažský výběžek a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
8/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Niva Morávky a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
7/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Mokřad u Rondelu a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
6/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Karviná – rybníky a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
5/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Jilešovice-Děhylov a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
4/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Jakartovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
3/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Hukvaldy a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
2/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Heřmanický rybník a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
1/2013 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Dolní Marklovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 31,6 MB) 27. 7. 2013
1/2012 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2007, o zřízení přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 3743 kB) 1. 5. 2012
3/2011 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví úseky silnic na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí(formát PDF; velikost 13 MB) 10. 8. 2011
4/2009 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace Suchá Dora a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 3216 kB) 1. 1. 2010
1/2008 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se odnímá působnost stavebního úřadu Obecnímu úřadu Lučina (formát PDF; velikost 26 kB) 1. 7. 2008
3/2007 Nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 1874 kB) 1. 1. 2008
4/2006 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (formát PDF; velikost 625 kB)
Poznámka: Zrušuje část první nařízení kraje č. 7/2002.
29. 12. 2006
3/2006 Nařízení kraje o zřízení Přírodní památky Sedlnické sněženky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 653 kB) 1. 1. 2007
1/2006 Nařízení kraje o zřízení Přírodní památky Hraniční meandry Odry a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (formát PDF; velikost 1186 kB) 1. 11. 2006
2/2005 Nařízení kraje, kterým se zrušuje přírodní rezervace "V Kalužích" a přírodní památka "Jezdkovický les" (formát PDF; velikost 44 kB) 30. 11. 2005
7/2002 Nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje na úseku požární ochrany (formát PDF; velikost 1132 kB)
Poznámka: Část první zrušena nařízením kraje č. 4/2006, část pátá zrušena nařízením kraje č. 3/2005 (toto nařízení kraje bylo zrušeno nařízením kraje č. 2/2011), část třetí zrušena nařízením kraje č. 1/2017.
1. 1. 2003
4/2002 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů (formát PDF; velikost 1022 kB) 27. 7. 2002
2/2002 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu (formát PDF; velikost 1022 kB) 27. 7. 2002

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.