Menu

Výbor pro národnostní menšiny

Výbor pro národnostní menšiny byl zastupitelstvem kraje zřízen 9. listopadu 2012.

Úkoly výboru pro národnostní menšiny

  1. Připravuje, projednává a předkládá koncepční materiály, stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti národnostních menšin.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti národnostních menšin, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny včetně jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti národnostních menšin a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
  4. Kontroluje využití prostředků vydávaných krajem na aktivity příslušníků národnostních menšin.
  5. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Složení výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Administrátorkou výboru pro národnostní menšiny je Ing. Hana Vídenská, e‑mail: hana.videnska@msk.cz, tel. 595 622 790.

Archív dokumentů týkajících se národnostních menšin v ČR

Archív dokumentů týkajících se romské menšiny v ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.